Nuenen Centraal
Provincie wil fusie tussen Nuenen en Eindhoven

De provincie wil dat Nuenen c.a. gaat fuseren met Eindhoven. Dit hebben Gedeputeerden Staten besloten. Het nieuws werd gisteren naar buiten gebracht.
Volgens Gedeputeerden Staten is zelfstandigheid geen optie meer voor Nuenen. Zij vinden dat het gemeentelijk bestuur niet in staat is om bestuurlijk consistent te zijn en daarmee voorspelbaar te opereren. Het samenspel tussen college en raad wordt gezien als onvoldoende en de provincie ziet hier geen verbetering in komen.
Opmerkelijk zijn deze uitspraken wel, die haaks staan op de uitkomsten van een recent onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Hieruit bleek juist, dat de bestuurskracht aanzienlijk was gegroeid en er werd zelfs gesteld, dat een herindeling niet meer nodig zou zijn.

Het besluit van de provincie komt hard aan in Nuenen. In november sprak de raad nog uit graag zelfstandig te willen blijven en in de toekomst een voorkeur te hebben voor een fusie met Son en Breugel.

De provincie trekt zich niets aan van de voorkeur die Nuenen uit heeft gesproken en trekt haar eigen plan. Vorig jaar nam de provincie de touwtjes in handen en heeft in augustus de "open gesprekken" opgestart tussen Eindhoven, Son en Breugel en Nuenen c.a. Deze gesprekken lopen nu ten einde. Son en Breugel mag op dit moment zelfstandig blijven, maar mag ook meegaan in de fusie. Voor deze beslissing heeft Son en Breugel nog tot 15 februari de tijd.

Gedeputeerde Staten zullen medio mei 2018 het herindelingsontwerp vaststellen. Iedereen (inwoners, organisaties, bedrijven, omliggende gemeenten) kan vervolgens binnen 8 weken een reactie ('zienswijze') geven op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van Nuenen c.a. en Eindhoven hebben daarvoor 3 maanden de gelegenheid.

De politieke partij W70 heeft ondertussen al het initiatief genomen tot de oprichting van een actiecomité tegen een opgelegde fusie tussen Eindhoven en Nuenen c.a.. Hiervoor zal een speciale bijeenkomst komen. Aanmelden kan via actie@w70.nl . Ondertussen stromen de reacties al binnen van Nuenenaren, die tegen de opgelegde fusie zijn.


Informatie, onderzoeken en brieven vind je op de website van de provincie Noord-Brabant
Nieuws Nuenen -   31 januari 2018