Nuenen Centraal
Kick-off "NuenenGerwenNederwetten200jaar!"

Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ontstaan. Op 1 januari 1821 werd Nederwetten samengevoegd met Nuenen-Gerwen.
Nuenen en Gerwen vormden van oudsher één gemeente of heerlijkheid. Op 4 december 1300 is dat officieel vastgelegd in de zogenaamde uitgiftebrief van Hertog Jan II van Brabant. Nederwetten was een zelfstandige gemeente of heerlijkheid. Nederwetten werd bij Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810 met de heerlijkheid Eckart tot één gemeente verenigd. De gemeente Neder­wetten en Eckart bleef bestaan tot 1 januari 1821. Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 werd Nederwetten per 1 januari 1821 ingedeeld bij de gemeente Nuenen­-Gerwen en ontstond aldus de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, afgekort tot de gemeente Nuenen cum annexis (Nuenen c.a.). Eckart werd toegevoegd aan de gemeente Woensel.

Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren nodigen wij u uit voor een kick-off "NuenenGerwenNederwetten 200 jaar" op
17 april a.s. om 19.30 uur uit in Het klooster.
Organisatie: Voor en door onze inwoners!
Hiervoor is de stichting Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar opgericht op 02-04-2019 bij
notariskantoor Marks en Wachters te Nuenen en het stichtingsbestuur bestaat uit:
Nieuws Nuenen -   11 april 2019