Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 14
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 25-03-2019 en 01-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Ga met een aanhanger groenafval gratis naar de milieustraat ( met uw milieupas).

Verkeer
Afsluiting Soeterbeekseweg
In de periode 1 april tot en met 17 mei wordt de Soeterbeekseweg afgesloten voor autoverkeer in verband
met herstelwerkzaamheden aan de rijbaan. De afsluiting vindt plaats tussen de Zandstraat en Boord. Er wordt
een omleidingsroute aangegeven.
Voor fietsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route beschikbaar. Ter plaatse van de
werkzaamheden zullen fietsers wel even te voet verder moeten.


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
9 april 2019 Commissie Ruimte
· Extra budget onderhoud woonwagenlocaties
· Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Landgoed Gulbergen 2018’
· Wijziging Bouwverordening
10 april 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering is geannuleerd
11 april 2019 Commissie Algemene Zaken (voorheen ABZFin)
· Aanpassing Reclamenota
· Omgevingsdienst Zuidoost Brabant - begroting 2020 en meerjarenprogramma 2021- 2023
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op maandag 15 april 2019 is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de
bezwaarschriften in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 15 november 2018 betreffende het
instellen van een blauwe zone in het centrum van Nuenen.
2. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 23 januari 2019 betreffende een
evenementenvergunning voor een tent op het Vincent van Goghplein te Nuenen in de periode van 22
februari 2019 tot en met 5 maart 2019 (carnaval).
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Kick-off "Nuenen 200 jaar" op 17 april
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Help de gemeente met de omgevingsvisie
Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeente moeten we één visie ontwikkelen voor het gehele dorp, inclusief Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ontwikkelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om het dorp te kunnen profileren. In de Brainportregio, maar ook om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fijn vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aandacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sportvereniging, de supermarkt, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen Wellicht krijgt u ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u mee? De vragen staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Groepsgesprekken ondernemers
Wij organiseren ook groepsgesprekken voor ondernemers:
•Data ochtenden: 8:00-10:00uur: 8 en 10 april
Deze sessies bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken over de sterke/ zwakke punten van het dorp en waarmee Nuenen zich kan onderscheiden. Schrijf u in via bedrijfscontact@nuenen.nl onder vermelding van uw naam, voorkeursdatum en uw bedrijfsnaam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging van ons.


Eikenprocessierups
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eikenbomen kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad), vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De eikenprocessierups is een specifieke soort rups die de inlandse eik hoofdzakelijk als waardplant gebruikt.

Plaag

De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook actief in Gelderland.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrijdingsmethode in te zetten. Het gaat om
het bestrijdingsmiddel Xentari. Dit is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens en milieu. Ook de natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen en -vliegen, bijen en mijten, worden niet door het middel aangetast. Behalve dat het een milieuvriendelijk middel is, werkt het middel ook preventief. De bestrijding met Xentari gebeurt op het moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen begeven om zich vol te vreten. De rupsen hebben dan nog geen brandharen ontwikkeld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze dus voordat ze schadelijk zijn al vernietigd. Ook is het werken met dit product voor de betreffende medewerker aangenamer dan werken volgens traditionele methodes zoals zuigen of branden.

Uitvoering
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We verwachten in week 18 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaamheden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-2631699.

De eikenprocessierups en beschermde vlindersoorten
Bij de bestrijding van de eikenprocessierups wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. (Zie www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups )

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties aan de ogen en de
luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aanraking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact op met de GGD (www.ggd.nl)

Bestrijding in buitengebied
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Dit betekent dat alleen langs wegen en fiets- en wandelpaden in het buitengebied waar (grote) eikenbomen staan met Xentari wordt gespoten. De eikenbomen die zich bijvoorbeeld in het bos bevinden, worden niet met het bestrijdingsmiddel behandeld. De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt dus louter uit oogpunt van volksgezondheid. De eikenbomen waar deze rupsen in voorkomen ondervinden geen grote hinder van de rupsen.

Dit jaar ook bestrijding binnen de bebouwde kom
De bomen binnen de bebouwde kom worden behandeld met het biologisch bestrijdingsmiddel. Hierbij zullen alleen de bomen langs wegen en fiets- en wandelpaden behandeld worden met Xentari. Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen komen de bomen volgens de nieuwe methode behandeld.
Reserveer de datum woensdag 17 april om 19.30 uur in Het Klooster nu alvast in uw agenda! Op die avond is de kick-offmeeting van ‘Nuenen 200 jaar’. In 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten namelijk 200 jaar. Want in 1821 werd Nederwetten bij het toenmalige
Nuenen-Gerwen gevoegd. Voldoende reden om dit feit samen te gaan vieren in onze dorpen. Voor en door onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Dus kom naar de kick-offmeeting op woensdagavond 17 april. De uitnodiging en meer berichten volgen binnenkort, maar reserveer de datum alvast in je agenda.


Dementievriendelijke gemeente Nuenen
De gemeente Nuenen heeft zich tot doel gesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Recent is daartoe een werkgroep opgericht, waarover al een keer eerder werd geschreven in de plaatselijke media.
Een volgende stap is om een bijeenkomst te organiseren, waar iedereen informatie kan krijgen over dementie en met elkaar over dit onderwerp in gesprek kan gaan. Op donderdagavond 18 april a.s. wordt in Het Trefpunt in Het Klooster in Nuenen deze bijeenkomst georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

Programma 18 april:
1e deel: Algemene informatie over dementie
2e deel: In kleine groepjes met elkaar in gesprek over het thema a.d.h.v. enkele stellingen

Graag nodigen wij u als inwoner van Nuenen uit om aan te sluiten op deze avond; u kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan hans.verkleef@levgroep.nl
Wilt u meer weten over dementie, kijkt u dan op www.alzheimer-nederland.nl Hans van Kleef, LEVgroep/CMD Nuenen, LEV-netwerker Team-Nuenen, Telefoon 0640-730799.Nieuw mobiliteitsbeleid Nuenen
Laat uw mening horen!
In december 2017 is de mobiliteitsvisie Nuenen vastgesteld. Deze visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 modules. Het college van B&W heeft op 19 maart 2019 ingestemd met de modules en 7 hiervan vrijgegeven voor inspraak. Vanaf vrijdag 29 maart tot vrijdag 10 mei liggen de modules ter inzage (op het gemeentehuis en online via www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid) en kunt u een inspraakreactie indienen.

Inloopbijeenkomsten
Wilt u meer weten over de plannen voor mobiliteit in Nuenen? Dan nodigen wij u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkomsten in het Klooster. Op donderdag 11 april (18.30-21.30 uur) en donderdag 18 april (15.30-21.30 uur) bent u welkom om kennis te nemen van de modules en de bijhorende maatregelen. Uiteraard kunt u hier ook uw vragen stellen of een reactie geven. Meer informatie? www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid


Nederwetten krijgt led-verlichting
De gemeente Nuenen gaat de meeste straten in Nederwetten voorzien van Led-verlichting.
In de week van 8 april gaat aannemer Heijmans Infra starten met het ombouwen van de openbare verlichting in Nederwetten. Hoofdzakelijk worden de bestaande armaturen vervangen door nieuwe Led-armaturen. Op enkele locaties worden lichtmasten bij geplaatst of verplaatst. De nieuwe armaturen worden voorzien van
een communicatie module, zodat de verlichting op afstand bijgesteld kan worden. Ook is hiermee te zien of een armatuur defect is en kan het energieverbruik bekeken worden. De werkzaamheden gaan circa 4 weken duren. Voor meer informatie kunt u bellen via 040-2631 631.Duurzaamheid: milieubewust reizen
Met de bus naar Eindhoven of veel verder…
Wist u dat Nuenen een uitstekende busverbinding heeft met Eindhoven?  Op werkdagen rijdt lijn 404 overdag vier keer per uur in ruim 20 minuten naar het station van Eindhoven. Vindt u dat te lang duren, dan rijd lijn 321 ook nog twee keer per uur in slechts 14 minuten dezelfde route. In de avonduren rijden er minder bussen, maar nog altijd drie per uur. Hebt u geen OV-chipkaart? In de bus kunt u voor €4,24 een ritkaartje kopen (pinnen) en mag u 2 kinderen tot 11 jaar gratis meenemen. Of u koopt in de bus een dagkaart: Voor slechts  €6,65 euro rijdt u in bijna alle bussen door heel Brabant, inclusief 2 kinderen tot en met 11 jaar.
En wilt u nog verder? Vanaf station Eindhoven vertrekt ook de Flixbus die u naar allerlei andere Nederlandse en Europese steden brengt voor een zeer schappelijke prijs. Zo kunt u een paar keer per dag rechtstreeks naar Brussel (ruim 2 uur) voor slechts €8,99.
Plan uw reis
Kaartjes
Flixbus