Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 15
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 01-04-2019 en 08-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Verkeer
Aanleg drempel Bloemhoefstraat - Ďt Bloemenhofke
Aanstaande maandag 15 april start de aanleg van de drempel in de Bloemhoefstraat - Ďt Bloemenhofke. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. De Bloemhoefstraat tussen huisnummer 15A en 17 is deze periode tijdelijk afgesloten. We vragen u om gedurende de werkzaamheden geen autoís in de Bloemhoefstraat te parkeren want er is beperkte ruimte voor groot materieel.  Tijdens de uitvoering proberen we hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken maar enige overlast is niet uit te sluiten.Afvalweetje
Op woensdag 17 april is er een huis-aan-huis textiel inzameling van Sympany.


Asbestverwijderingsdag 13 april Nederwetten
Op zaterdag 13 april 2019 vindt een asbestverwijderingsdag plaats in Nederwetten. Die dag gaan inwoners samen asbestdaken verwijderen. Doel is zoveel mogelijk asbestdaken (golfplaten) tot 35 vierkante meter verwijderen. De actiedag is een initiatief van de Dorpsraad Nederwetten. De gemeente ondersteunt en faciliteert de actie. Zo zorgen wij onder meer voor het plaatsen van een afvalcontainer en verstrekken we beschermende kleding. Vervangende dakbedekking is voor rekening van de bewoners zelf. Eigenaren van gebouwen met daken bestaande uit asbestcementgolfplaten tot en met 35 vierkante meter oppervlak kunnen meedoen aan de actie, waarbij ook maximaal 35 vierkante meter per adres mag worden aangeboden. De Dorpsraad van Nederwetten begeleidt de actie. Tijdens de actiedag is de gemeente ook aanwezig. Lees meer op onze website: https://www.nuenen.nl


Reminder: inloopbijeenkomsten mobiliteitsbeleid 11 en 18 april
In december 2017 is de mobiliteitsvisie Nuenen vastgesteld. Deze visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 modules. Het college van B&W heeft op 19 maart 2019 ingestemd met de modules en 7 hiervan vrijgegeven voor inspraak. Vanaf vrijdag 29 maart tot vrijdag 10 mei liggen de modules ter inzage (op www.overheid.nl op het gemeentehuis en op onze website www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid) en kunt u een inspraakreactie indienen.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Inloopbijeenkomsten 11 en 18 april
Wilt u meer weten over de plannen voor mobiliteit in Nuenen? Dan nodigen wij u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkomsten in het Klooster:
•Donderdag 11 april (18.30-21.30 uur)
•Donderdag 18 april (15.30-21.30 uur)
U bent van harte welkom om kennis te nemen van de modules en de bijhorende maatregelen. Uiteraard kunt u hier ook uw vragen stellen of een reactie geven.
Meer informatie? www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid
Uitnodiging Kick-off 17 april Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar!
Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ontstaan. Op 1 januari 1821 werd Nederwetten samengevoegd met Nuenen-Gerwen. Nuenen en Gerwen vormden van oudsher één gemeente of heerlijkheid. Lees meer


De gemeente Nuenen heeft zich tot doel gesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Recent is daartoe een werkgroep opgericht, waarover al een keer eerder werd geschreven in de plaatselijke media.
Een volgende stap is om een bijeenkomst te organiseren, waar iedereen informatie kan krijgen over dementie en met elkaar over dit onderwerp in gesprek kan gaan. Op donderdagavond 18 april a.s. wordt in Het Trefpunt in Het Klooster in Nuenen deze bijeenkomst georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

Programma 18 april:
1e deel: Algemene informatie over dementie
2e deel: In kleine groepjes met elkaar in gesprek over het thema a.d.h.v. enkele stellingen

Graag nodigen wij u als inwoner van Nuenen uit om aan te sluiten op deze avond; u kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan hans.vankleef@levgroep.nl
Wilt u meer weten over dementie, kijkt u dan op www.alzheimer-nederland.nl
Hans van Kleef, LEVgroep/CMD Nuenen, LEV-netwerker Team-Nuenen, Telefoon 0640-730799.


Duurzaamheid
Meer weten over natuur in uw eigen woonomgeving?
Het IVN - Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid - is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving. Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud. Zo levert het IVN een bijdrage aan een beter leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente.
Het IVN Nuenen is opgericht in 1974 en telt ca. 360 leden. Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging. Gemiddeld organiseert het IVN Nuenen iedere week een activiteit voor het publiek. Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen. GeÔnteresseerd in de activiteiten die IVN Nuenen organiseert? Kijk op: https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca


BacteriŽn en schimmels voor een schone gemeentevijver Nuenen
Op woensdag 17 april start Waterschap De Dommel een proef met micro-organismen (bacteriën en schimmels) in de vijver aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan in Nuenen. Het waterschap doet dit, in samenwerking met de gemeente Nuenen, om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren. De afgelopen jaren heeft de vijver opvallend snel een sliblaag opgebouwd. De micro-organismen breken de sliblaag af dragen en bij aan een natuurlijke balans in de vijver. Zodra de sliblaag voldoende is verminderd zal het water weer mooi helder worden. De komende drie jaar voegt het waterschap deze micro-organismen periodiek toe en bekijken zij of de proef succesvol is.
Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt meehelpen om de vijver weer gezond te maken:
•Gebruik het grasveld rondom de vijver niet als uitlaatzone voor honden. In hondenpoep zitten voedingsstoffen die algen doen toenemen.
•Voer de eenden geen brood, maar geef ze wat sla of mais. Dit is beter voor de eenden en het is minder schadelijk voor de waterkwaliteit.
•Gebruik geen of beperkt lokvoer en boilies wanneer u gaat vissen vanwege de voedingsstoffen die dit voer bevat.


Verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer verkiezingen plaats.
Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.
Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, dan kunt u een ander machtigen.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. U kunt iemand machtigen die zelf een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is maandag 20 mei 2019, tot 12.00 uur.

De onderhandse volmacht
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen. Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde gemeente woonachtig bent. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kan u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor het Europees Parlement stemmen in elke gemeente in Nederland. U kunt een kiezerspas aan vragen tot uiterlijk maandag 20 mei 2019(schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen 22 mei 2019 voor 12.00 uur.
U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

Stemmen per brief
Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u wil per brief stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, dan verloopt de aanvraag altijd via gemeente Den Haag.
Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-tijdens-de-verkiezing-van-het-europees-parlement.htm

Registratie als kiezer
De burgemeester van Nuenen maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Jan van Schijnveltlaan 2 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van het Europees Parlement mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
De stempassen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei  2019 moeten voor 9 mei 2019 bij alle kiezers thuisbezorgd zijn. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen.

U kunt een vervangende stempas aan vragen tot uiterlijk maandag 20 mei 2019(schriftelijk)
de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen woensdag 22 mei 2019 voor 12:00 uur. U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens de openingstijden) bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.