Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 19
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 29-04-2019 en 06-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Uw groenafval mag gratis naar de milieustraat (neem uw milieupas wel mee).


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
14 mei 2019 Commissie Ruimte
∑ Instellen starterslening
∑ Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

15 mei 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering is geannuleerd

16 mei 2019  Commissie Algemene Zaken  - Zienswijzen
∑ WSD - begroting
∑ GGD  - begroting
∑ Afval BLINK - begroting
∑ VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost (VRBZO) - begroting
∑ MRE - begroting
∑ Dienst Dommelvallei - begroting
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Uitnodiging opening Calisthenicspark Pastoorsmast
In beweging op Pastoorsmast Nuenen! Op 11 mei om 13:30 uur gaan we naar buiten, bent u erbij?
Wethouder van Brakel laat het calisthenicspark officieel in gebruik nemen. Calisthenics, wat zou dat zijn? Het
is een mooie benaming voor beweeg en sportvoorziening voor jongeren en volwassenen. Er is een
demonstatie calisthenics te zien.

Meepraten over Skaten en BMX-voorzieningen
Ook willen we jullie ideeŽn over skaten en BXM-voorzieningen peilen. Anders dan vroeger is een skatebaan
tegenwoordig een baan van beton met voorzieningen tot maximaal 1,50 m hoog. Het voorstel is om de baan
in het bosje nabij het Calisthenicspartk aan te leggen.

Spelen en bewegen voor senioren
Er is nog plaats voor andere voorzieningen. Denk aan Jeu de boules, een beweegtuin of hele andere
voorzieningen. Kom meepraten en geef uw inbreng.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Kom lopend of met de fiets, dat houdt het veilig op
straat.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Reststroook kopen of huren van de gemeente
Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente en wilt u dit kopen of huren? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen of te huren.

Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor € 150,- per m². Voor stroken voor de voorgevel geldt een grondprijs van maximaal € 75,- per m². Huren kan tegen een jaarlijkse huurprijs van 3,5% van de verkoopwaarde waarbij een minimum huurbedrag wordt gehanteerd.

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die direct grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of nutsbedrijven in geval van werkzaamheden bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte reststroken grond. Sommige reststroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Mogelijk kunnen die worden verkocht.

Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en of de strook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via (040) 2631 631. Als u grond wilt kopen of huren, kunt u ook mailen naar: reststroken@nuenen.nl


Lintjesregen 2020
Afgelopen lintjesregen kregen 4 mensen uit onze gemeente een lintje. Kent u iemand die een lintje verdient? Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in de gemeente Nuenen zetten mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier.
Algemene - of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen
Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U als aanvrager heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verzamelen van de benodigde ondersteuningsbrieven.
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking.
Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze medewerkster van Kabinet: Benedikte Schulkes via mail: b.schulkes@nuenen.nl