Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 22
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 20-05-2019 en 27-05-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
De PMD inzameling is in verband met Hemelvaart verzet naar zaterdag 1 juni.


Geen bedrijfsafval naar de milieustraat
Bedrijven mogen geen bedrijfsafval meer naar de milieustraat brengen. Bedrijven dienen hun afval
bedrijfsmatig af te voeren. Dit geldt voor alle afvalstromen. De medewerkers van de milieustraat zien hier
streng op toe


Wijkraad Eeneind
Dinsdag 4 juni komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw
Driessestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Meer
informatie via: www.eeneind.net/wijkraad.html


Verkeer
Asfalteringwerkzaamheden 3 t/m 13 juni
Begin juni vinden op verschillende asfaltwegen in Nuenen onderhoudswerkzaamheden plaats. Deze
werkzaamheden worden door firma KWS uitgevoerd. De aannemer gaat de werkzaamheden uitvoeren in het
verkeer, de wegen worden niet volledig afgesloten. Ter plaatse van de werkvakken wordt het verkeer
begeleidt met verkeersregelaars. Tijdens de uitvoering zal er enig overlast zijn voor omwonenden en
doorgaand verkeer. Bij de werkzaamheden aan de Laan van Nuenhem wordt op 6 en 7 juni de afslag vanaf de
Smits van Oyenlaan afgesloten. U kunt de Laan van Nuenhem op dat moment niet inrijden vanaf de Smits
van Oyenlaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Beekstraat. De overige rijrichting blijft wel toegankelijk.
Buslijn 06 blijft zijn gebruikelijke route aanhouden. Hieronder staat een overzicht van alle werkzaamheden:

Ma 3 juni: De Geer, Prinsenweier, Hoevensestraat, Papenvoortse Heide, Kruising Bosweg - Rullen
Di 4 juni: Prinsenweier, Refelingse Heide en Nuenderbeekselaan
Wo 5 juni: Brabantring, Meierijlaan en Kapperdoesweg
Do 6 juni: Brabantring, Meierijlaan en Laan van Nuenhem
Vrij 7 juni: Laan van Nuenhem en Nuenderbeekselaan
Di 11 juni: Refelingse Heide, Refeling en Beekstraat

Onderhoudswerkzaamheden Boord
Aansluitend aan de werkzaamheden van KWS gaat de firma Versluijs onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
aan Boord. Dit vindt plaats op 11, 12 en 13 juni. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt
de weg Boord afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor het verkeer zal er een omleiding worden ingesteld. De
bewoners en bedrijven aan Boord blijven bereikbaar.

Deze informatie is ook te vinden op www.nuenen.nl onder wegwerkzaamheden.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de
gemeente Nuenen via telefoonnummer 040-2631631.  


Marktverkenning uitvaartcentrum Oude Landen
Begraafplaats Oude Landen is een grote begraafplaats, waar ruimte is voor een aanvullende
uitvaartvoorziening. De gedachte gaat uit naar een voorziening met name voor de inwoners van Nuenen zelf.
Op de begraafplaats is ruimte beschikbaar voor een gebouw. Het gebouw zal een maatschappelijke functie
moeten vervullen, waartoe de uitvaartverzorging behoort.
De gemeente heeft het voornemen de grond in erfpacht uit te geven aan een (markt)partij voor het
ontwikkelen en exploiteren van een uitvaartvoorziening. Bent u de partij die we zoeken? Deze
marktverkenning moet ons een beeld geven of er partijen zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Met hen gaan
we verder in gesprek.

Bent u geïnteresseerd? Laat het dan voor 9 juni 2019 aan ons weten. Wilt u meer informatie? Mail dan ook
vóór 9 juni naar afdelingssecretaresses@nuenen.nl met het onderwerp “Marktverkenning Oude Landen”. U
ontvangt dan een korte beschrijving van belangrijkste kaders en de planning van het proces
marktverkenning. We zullen op 25 juni 2019 de marktverkenning afronden.


Vuilniswagens op waterstof
Afvalinzamelaar Blink zet vanaf eind 2019 twee nieuwe waterstoftrucks (elektrische voertuigen) in, waardoor
een zero emissie inzameling van afval mogelijk is. Het gaat om een Europees project (REVIVE) om kennis en
ervaring op te doen. De trucks tanken bij het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond.
Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een diesel voertuig. Het
grote voordeel is natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Bovendien zijn ze
stil, ideaal voor stedelijk gebied. Deze manier van inzamelen helpt om duurzaamheid doelstellingen te behalen.
Meer informatie https://h2rivive.eu


Duurzaamheid
Duurzame moestuin
Je eigen groenten telen is weer helemaal in. Wil je weten hoe je dit op een zo duurzaam mogelijke manier
kunt doen, zonder gebruik van bestrijdigingsmiddelen? De Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren
(VELT) heeft een website waarop je heel veel nuttige en praktische tips kunt vinden.
https://www.velt.nu/ecologische-moestuin .Velt verzorgt met enige regelmaat workshops en cursussen voor
beginnende en gevorderde moestuiniers. Meer informatie kun je opvragen bij de dichtstbijzijnde lokale
afdeling van Velt in Eindhoven. https://beweegt.velt.be/eindhoven


Raadsvergadering 6 juni 2019 - Aanvangstijd 16:00 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
Gemeentehuis.
6 juni 2019 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 16:00 uur
Onderwerpen o.a.
· Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
· Instellen starterslening
· Kadernota
· Tussentijdse rapportage voorjaar 2019 Raadsvoorstel 2019-34

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Gemeenteraad Nuenen c.a.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21