Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 27
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 24-06-2019 en 01-07-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Klimop is giftig voor maden. Af en toe verse takjes in je GFT+ E container helpt overlast te voorkomen.Openingstijden in zomervakantie
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De gemeente werkt volledig op afspraak.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Politiesteunpunt Nuenen dicht tijdens vakantieperiode
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen is tijdens de zomervakantie gesloten. Dit betreft de data tussen 8 juli en 19 augustus 2019.
Politiebureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in Geldrop-Mierlo blijft in deze periode wel open volgens de normale openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.
Verkeer
Verkeersmaatregelen tijdens de kermis in Nuenen Centrum
Van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli aanstaande wordt in het centrum van Nuenen weer de jaarlijkse
kermis gehouden. In verband met het opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het
centrum tussen woensdag 10 juli  08.00 uur en woensdag 17 juli 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Het afgesloten gebied is:
- Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
- Park, tussen Berg en Boordseweg;
- Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg.

Verplaatsing weekmarkt door kermis
De weekmarkt van maandag 15 juli wordt tijdens de kermis eenmalig verplaatst naar het Vincent van
Goghplein.


Raadsvergadering 4 juli 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
Gemeentehuis.
4 juli 2019 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 16:00 uur - Gewijzigde aanvangstijd
Onderwerpen o.a.
· Benoemen tijdelijk raadslid
· Aanpassen reclamenota
· Jaarrekening 2018
· Modules verkeersbeleid (Middels een ordevoorstel wordt voorgesteld dit onderwerp van de agenda te
halen)
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het Spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Gewijzigd verkeersbesluit blauwe zone
In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen ingestemd met het realiseren van een blauwe zone in het centrum van Nuenen. Op het bijhorende verkeersbesluit is een aantal bezwaren ingediend. Inmiddels zijn deze bezwaren afgehandeld. Eén bezwaarschrift heeft geleid tot een wijziging van het verkeersbesluit, waarbij het college heeft besloten om de parkeerterreinen Parkhof/ Walburg en De Smidse aan de blauwe zone toe te
voegen. Gedeeltes van deze parkeerterreinen blijven echter voor langparkeren ingericht. Het verkeersbesluit is vanaf dinsdag 2 juli te lezen in de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Planning invoering blauwe zone
We hebben eerder aangegeven dat we de blauwe zone in het centrum van Nuenen pas daadwerkelijk invoeren als de bezwaarprocedures zijn afgerond. Met het gewijzigde besluit is dat het geval. We gaan daarom op korte termijn over tot realisatie. De afgelopen maanden hebben we wel alvast voorbereidende werkzaamheden verricht. Denk aan het alvast aanbrengen van blauwe markering daar waar we werk met werk konden maken en het organiseren van parkeerontheffingen voor bewoners. We verwachten de resterende werkzaamheden in augustus af te ronden. Afhankelijk van de voortgang wordt de blauwe zone dezelfde maand of uiterlijk in september ingevoerd. Zodra de exacte datum bekend is, informeren we u daarover.

Parkeerontheffing

Bewoners binnen de blauwe zone komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor een ontheffing. Bewoners die volgens onze administratie in aanmerking kwamen, hebben hierover een brief ontvangen van ons. Veel van deze bewoners hebben de afgelopen maanden via onze website alvast een parkeerontheffing aangevraagd. Hebt u wel een brief ontvangen, maar nog geen ontheffing aangevraagd? Dit kan nog steeds, ga daarvoor naar www.nuenen.nl/aanvraag-ontheffing-blauwe-zone.

Meer informatie
Meer informatie over de blauwe zone en het aanvragen van een parkeerontheffing leest u op onze website: www.nuenen.nl/blauwezone. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.


Nuenen (brand)veilig
Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel was het aantal brandslachtoffers te verlagen door het geven van voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de afgelopen jaren hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rookmelders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Eind 2018 is het project officieel beëindigd.
Huisbezoek
Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het project of bent u later in
Nuenen komen wonen? Voor onze (nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een huisbezoek
inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van brandveiligheidsadvies. Aanmelden kan via het online
aanmeldformulier op onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. Via dit telefoonnummer en het
contactformulier op onze website kunt u ook storingen doorgeven aan rookmelders in uw koopwoning als
deze eerder via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst. Lees meer op www.nuenen.nl/brandveilig


Afval: de groene container in de zomer
Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente - fruit en tuinafval. Het warme weer kan
ervoor zorgen dat het afval in de gft+e container gaat stinken. Daarnaast kan een volle container in de zon
vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container komen.
Om overlast te beperken kunt u het volgende doen:

Tips om nare geurtjes te verminderen:
· Leg een dunne krant onderin uw container.
· Plaats, indien mogelijk, uw container in de schaduw
· Laat de deksel iets open staan, leg er een klein stukje hout tussen
· Laat vochtig afval eerst uitlekken voordat u het in de container gooit
· Wissel droog keukenafval af met tuinafval
· Maak uw container schoon met groene zeep
· Gooi geen rauw vlees in de container
· Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te
voorkomen
· Een lediging van een gft+e container kost maar één euro. Bied uw container een keer vaker aan in
de warme zomer maanden (we komen iedere week)
· GFT+E afval is een nieuwe grondstof, biedt het goed gescheiden aan.


Nieuwe kledingcontainers van "Het Goed"
Vanaf deze week staan er in onze gemeente nieuwe kledingcontainers van kringloopwarenhuis Het Goed.
Door het inleveren van al je herbruikbare kleding, schoenen en woontextiel help je mensen die het nog goed kunnen gebruiken. Het scheelt voor het milieu. En je draagt ook bij aan nieuwe kansen op werk, voor wie dat nodig heeft. Samen maken we Het Goed.
Ervaringen inwoners met jeugdhulp of WMO
Maakt u gebruik van jeugdhulp of Wmo? De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) wil graag met u praten! De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit negen leden. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. De leden zijn benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners die gebruik maken van jeugdhulp of Wmo.

Adviesraad Sociaal Domein
Hoe zijn de contacten met het CMD, heeft u met meer instanties te maken dan alleen de gemeente? Waar loopt u tegenaan of waarover bent u juist heel erg tevreden.
Wanneer u in gesprek wilt gaan met één of twee leden van de ASD kunt u een mailtje sturen naar Voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl dan maken we een afspraak.