Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 29
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 08-07-2019 en 15-07-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Openingstijden in zomervakantie
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De gemeente werkt volledig op afspraak.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Politiesteunpunt Nuenen dicht tijdens vakantieperiode
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen is tijdens de zomervakantie gesloten. Dit betreft de data tussen 8 juli en 19 augustus 2019.
Politiebureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in Geldrop-Mierlo blijft in deze periode wel open
volgens de normale openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, zon- en
feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor
een afspraak maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.


Afvalweetje
Ook kapot textiel wordt gerecycled. Oude handdoeken, theedoeken, t-shirts, broeken en dekens: doe ze in
de textielcontainer.

Inloop 29 juli nota duurzaamheid 2019-2023
ln 2015 hebben college en raad de "Nota Duurzaamheid 2.0" vastgesteld. Inmiddels zijn wij vier jaar verder en
is als gevolg van de ondertekening van het Klimaatakkoord een aantal ontwikkelingen in een
stroomversnelling gekomen. De energietransitie, het besluit om Nederland in 2050 van het gas af te hebben
en het voorbereiden van Nederland op de gevolgen van het veranderend klimaat, leiden rechtstreeks tot een
aantal gemeentelijke
opgaven. Echter, ook op andere dossiers die onder 'duurzaamheid' geschaard kunnen worden hebben
ontwikkelingen plaatsgevonden. Een logische stap dus om de Nota Duurzaamheid te vernieuwen.

Klimaataccoord implementeren in gemeentelijk beleid
De concept ‘nota duurzaamheid 2019-2023’ beschrijft welke verplichte opgaven er voor Nuenen liggen als
gevolg van het landelijk Klimaatakkoord en het besluit om Nederland in 2050 ‘gasloos’ te maken. De nota doet
voorstellen om die opgaven ook concreet op te pakken of op de juiste wijze te implementeren in het
gemeentelijk beleid. Daarmee geeft het stuk richting en focus aan het duurzaamheidsbeleid van Nuenen voor
de komende jaren. Voor de inwoners van Nuenen wil de gemeente vooral een informerende en faciliterende
rol op zich nemen. Dit betekent o.a. dat de gemeente de komende jaren haar bewoners veel actiever gaat
informeren over o.a. isoleren en het aanschaffen van zonnepanelen. In het kader van de omgevingsvisie zal
aandacht worden besteed aan de inpassing van grootschalige zonnevelden en wellicht zelfs windmolens.

Inloop op dinsdag 29 juli van 16:30 tot 19:00 uur
De nota ligt sinds 28 juni ter inzage voor een periode van 6 weken, waarop een ieder zienswijze kan indienen.
Daarnaast wordt een inloopmoment georganiseerd op 30 juli van 16:30 uur tot 19:00 uur op het
gemeentehuis van Nuenen waar een ieder welkom is. Hier kunt u vragen stellen over de nota en ook uw
zienswijze indienen. U kunt zich aanmelden bij de heer S. van Waarden via telefoonnummer 040-2631 521 of
per mail s.vanwaarden@nuenen.nl Na de vaststelling van de nota worden bijeenkomsten georganiseerd die
concreet invulling geven aan de nota.


Duurzaamheid
Biodiversiteit insectenhotel
Door tussenkomst van de mens zijn de natuurlijke nest- en beschuttingsplaatsen voor insecten sterk
afgenomen. Gelukkig kunt u in uw tuin de biodiversiteit een handje meehelpen. Een insectenhotel, gevuld met
hout met holle ruimtes in aangepaste maten, biedt de ideale nestplaats voor bijvoorbeeld bijen of vlinders.
Wilt u een insectenhotel, bijenkast of vlinderkast kopen, dan moet u goed opletten of het insectenhotel in de
winkel geschikt is. Niet elk ontwerp dat in de winkel staat is aantrekkelijk voor insecten. Zo zijn details als de
diameter van de boorgangen en de gladheid van de boorgangen al van groot belang. Ook de plaats waar u
het insectenhotel ophangt bepaalt of er daadwerkelijk insecten zich zullen nestelen. Uitgebreide tips hierover
kunt u vinden als u op de website van de Vlinderstichting zoek op ‘insectenhotel’


Verkeersveiligheidscampagne "Ik heb goed zicht"