Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 35
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 19-08-2019 en 26-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Gemeenteberichten Week 33
Gemeenteberichten Week 34
Afvalweetje
Wekelijks halen we de PMD zak op. Hang de zak op tijd maar zeker niet te vroeg buiten.


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

3 september 2019 Commissie Ruimte
· Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
· Vaststelling bestemmingsplan 'Hoekstraat 84 Nederwetten'
4 september 2019 Commissie Samenleving
· Toegankelijkheid Gemeente Nuenen Obstakelplan 2019
· Monitor Sociaal Domein
5 september 2019 Commissie Algemene Zaken - Deze commissievergadering is geannuleerd
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Gast van de Raad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’.
U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de
gemeenteraadsleden. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw
leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u
werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst volgende vergadering is op 26 september
2019.
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer en ontvangen u om 18.00 uur, met
een broodje. Hierna krijgt u uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de
raadsvergadering bijwonen. Een van de gastheren is tijdens de raadsvergadering uw aanspreekpunt zodat u
uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en
kunnen we napraten.
Bent u er bij op 26 september 2019?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679.
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!
Gemeenteraad Nuenen c.a.
Vanaf 1 september 2019 is de blauwe zone van kracht, uitgezonderd de parkeerterreinen Parkhof / Walburg en de Smidse. Vanaf die datum moet u een parkeerschijf gebruiken van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. Met een parkeerschijf mag u twee uur parkeren op een parkeervak met blauwe markering.
Blauwe zone centrum van kracht vanaf 1 september
Ontheffing
Bewoners binnen de blauwe zone, die aan de voorwaarden voldoen, hebben de afgelopen maanden al een
ontheffing kunnen aanvragen. Aanvragen kan nog steeds via de website van de gemeente Nuenen. U heeft
hiervoor DigiD nodig.

Meer informatie
Op onze website www.nuenen.nl/blauwezone kunt u meer lezen over de blauwe zone en het aanvragen
van een ontheffing. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum,
bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.


Duurzaamheid
Minder Microplastics!
Een bijzondere vorm van watervervuiling door verzorgingsproducten zijn de zogenoemde microplastics: heel
kleine deeltjes die in scrubs, gezichtscrèmes, tandpasta en lippenstift kunnen zitten. Deze kunnen bijdragen
aan de plastic soep in oceanen, en daar schadelijk zijn voor vissen en andere zeedieren. Als er microplastics in
een product zitten, ziet u dat op het etiket; bij de ingrediënten staat dan bijvoorbeeld 'polyethyleen'.
De volgende milieukeurmerken geven de garantie dat er geen plastic in uw verzorgingsproducten zit: Ecocert
Organic & Natural, Europees Ecolabel, NaTrue, Cosmebio Bio & Eco en BDIH. U kunt ook op de app Beat the
Microbead kijken. Deze app kan ook aangeven of er in producten microplastics zitten (bron: Milieucentraal).
Inloopbijeenkomst herontwikkeling De Mijlpaal
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de herontwikkeling van locatie De Mijlpaal. Op die locatie wil een woongroep een woningbouwproject realiseren en een apotheker, fysiotherapeut en aantal huisartsen een gezondheidscentrum. Op verzoek van de initiatiefnemers begeleidt de gemeente het proces in deze verkennende fase.
Op donderdag 29 augustus organiseren we een inloopbijeenkomst om de kwaliteiten, knelpunten, wensen en ambities met betrekking tot locatie De Mijlpaal en de directe omgeving op te halen. Direct omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst. De inloopbijeenkomst is van 19:30 uur tot 21:30 uur in Basisschool De Mijlpaal. Je kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.
Inloopbijeenkomst nieuwbouw sporthal De Hongerman
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de nieuwbouw van sporthal De Hongerman.
Onderdeel van het gemeenteraadsbesluit is de studie naar de locatie van de nieuwe sporthal. Er is afgesproken dat we gaan onderzoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan worden, terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft.
De studie gaat uitsluitend over ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten. Dit betekent dat we nu -samen met de architect- modellen aan het opstellen zijn waarbij de ruimtelijke en stedenbouwkundige impact wordt aangetoond.
De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal willen we graag delen met betrokkenen (denk aan omwonenden en initiatiefnemers in het gebied). We hebben daarom inloopbijeenkomsten gepland. De eerste was op donderdag 22 augustus waar we de eerste ontwerpen presenteerde. De volgende is op dinsdag 17 september waar we de voorkeursvarianten presenteren. Direct omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.
De inloopbijeenkomst is van 19:30 uur tot 21:30 uur in sporthal de Hongerman. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is geen plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met ons in gesprek gaan.