Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 38
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 09-09-2019 en 16-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Gemeenteberichten Week 33
Gemeenteberichten Week 34
Gemeenteberichten Week 35
Gemeenteberichten Week 36
Gemeenteberichten Week 37
Afvalweetje
Woensdag 25 september is de laatste woensdag dat de milieustraat open is tot 20.00 uur.


Raadsvergadering 26 september
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Raadsvergadering 26 september
locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
· Benoemen raadsleden en burgercommissieleden
· Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
· Vaststelling bestemmingsplan 'Hoekstraat 84 Nederwetten'
· Toegankelijkheid Gemeente Nuenen Obstakelplan 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email: griffie@nuenen.nl


Gast van de Raad
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken.
Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluitvorming in z’n
werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag
antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’
de raadsvergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met
het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten
Om 18:00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in het
Klooster, Park 1. Onder het genot van een broodje en koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur,
het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de
burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live volgen. Na afloop is er
gelegenheid voor een drankje en praat u nog even na met raadsleden.
Bent u er bij op 26 september 2019?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679.
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal! Gemeenteraad Nuenen c.a.
Avond van het wonen op 23 september
Praat meer over ons nieuwe woonbeleid
De komende maanden stelt de gemeente Nuenen nieuw woonbeleid op. Dit doen we graag samen met u. Daarom organiseren we op maandag 23 september van 19.30 tot 21.30 uur de Avond van het Wonen in de Raadszaal in het Klooster in Nuenen. Inloop is vanaf 19.00 uur. We gaan deze avond met inwoners en dorps- en huurdersorganisaties in gesprek over de opgaven en oplossingen voor de komende jaren. U bent van harte uitgenodigd!

Wat gaan we doen?
We starten de avond met een presentatie waarin we de belangrijkste trends op de woningmarkt in Nuenen weergeven. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat er de komende jaren moet gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan (blijven) wonen. Welke type woningen moeten we bouwen en voor wie? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare huur- en koopwoningen? Wat gaan we doen om onze woningen energiezuiniger te maken? Wat moeten we doen zodat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen?

Mede op basis van de input van die avond stellen we het nieuwe woonbeleid op. We formuleren kort maar krachtig onze lange termijnvisie en komen met concrete actiepunten voor de komende jaren. De opbrengst gebruiken we ook bij het opstellen van de Omgevingsvisie.
Meld u aan
We stellen uw deelname erg op prijs! Wilt u aan ons doorgeven of u deelneemt aan de Avond van het Wonen? U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de gemeente Nuenen (via afdelingssecretaresses@nuenen.nl of (040) 2631 631).
Viering 75 jaar bevrijding
Deze week vieren we dat het 75 jaar geleden is dat de dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn bevrijd. Er is een mooi programma gemaakt. Ook elders in de regio zijn er extra activiteiten vanwege het jubileumjaar: 75 jaar bevrijding (1944- 2019). Meer informatie via www.nuenen.nl
Vlaggen
Wij stellen het op prijs dat u vrijdag 20 september (Bevrijdingsviering) de vlag buiten hangt om te vieren dat Nuenen 75 jaar bevrijd is.
Wereld Alzheimer dag 21 september
Dementie raakt ons allemaal. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Zeventig procent van de mensen met dementie woont gewoon thuis en willen dit zo lang mogelijk. Dat vraagt om zorg en ondersteuning.

Mensen met dementie schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk over hun ziekte, wat vaak voor onbegrip zorgt en hun kwetsbaarheid vergroot. De stichting 2109 wil dat het taboe op dementie tot het verleden gaat behoren. 2109 staat voor 21 september en die datum is uitgeroepen tot Wereld Alzheimer dag.
Om dit te realiseren is een speldje met een uniek beeldmerk ontworpen. Als mensen met dementie dit dragen dan kan de omgeving deze mensen herkennen. Ieder speldje is voorzien van een unieke (persoonlijke ) code die aan de achterzijde is gegraveerd en gekoppeld aan een noodnummer dat op de voorkant staat. Op het moment dat de drager van het speldje verdwaald is kan er hulp ingeschakeld worden door het noodnummer te bellen. De unieke code aan de achterzijde van het speldje zorgt ervoor dat er direct wordt geschakeld met de juiste contactpersoon. Hierdoor kan de spelddrager snel en veilig thuis gebracht worden.
De gemeente Nuenen draagt dit initiatief een warm hart toe. Wethouder Ralf Stultiëns is om die reden ambassadeur geworden van de stichting 2109. Het speldje kan eenvoudig worden besteld via www.2019.nl of door te bellen met 06-51946084. Mensen woonachtig in de gemeente Nuenen kunnen het speldje tot eind 2020 kosteloos aanvragen.

In Nuenen zet de werkgroep Nuenen Dementievriendelijke gemeente zich in voor een gemeente waarin mensen met dementie worden geaccepteerd en zo lang mogelijk aansluiting blijven vinden in de samenleving. Daarvoor organiseert zij onder andere voorlichtingsbijeenkomsten voor besturen van vrijwilligersorganisaties en ondernemers. Voor meer informatie over de werkzaamheden van deze werkgroep: Rene Hamers, gemeente Nuenen 040-2631631
Pleegzorginformatieavond 26 september
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook voor Mark* (15). Voor Mark is Combinatie Jeugdzorg dringend op zoek naar een weekend-/vakantiepleeggezin in de regio Nuenen/ Helmond/ Deurne waar hij op kan groeien.

Informatieavond in Nuenen
Wij dragen pleegzorg een warm hart toe en willen graag helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders voor kinderen zoals Mark.
Daarom organiseren wij samen met Combinatie Jeugdzorg een pleegzorginformatieavond op donderdag 26 september van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2. Tijdens deze avond komt naast algemene informatie over pleegzorg ook het (anonieme) profiel van Mark aan bod. Aanmelden voor deze informatieavond of opvragen informatiepakket kan via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen.
*Vanwege privacy is Mark niet zijn echte naam. Zijn verhaal is wel echt.


Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op maandag 30 september 2019 is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:
1.om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend namens A. Jansen B.V. tegen het besluit van 1 mei 2019 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd.
2.om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 27 mei 2019 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het wijzigingen van het gebruik van het pand gelegen aan Kerkhoef 6 te Nuenen voor het realiseren van een bed en breakfast.
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Duurzaamheid

Website duurzaam (ver)bouwen
Bent u van plan om te (ver)bouwen? Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om dit duurzaam te doen. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, maar het kan er ook voor zorgen dat uw energierekening lager wordt. Sommige maatregelen verdienen zich hiermee zelfs terug! Daarnaast kunnen investeringen in het duurzamer maken van uw woning ook leiden tot een groener energielabel. Een groen energielabel kan een positief effect hebben op de waarde van uw woning. Tot slot leidt een goed geïsoleerde woning tot meer wooncomfort, want minder kans op koude voeten, vocht en tocht. Voor meer informatie over wat duurzaam (ver)bouwen is kunt u kijken op www.nuenen.nl/duurzaamverbouwen