Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 41
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres:
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl
Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD)
Telefonische spreekuren:
∑ WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9:00 - 11:00 uur
∑ Jeugdhulp: dinsdag van 11:00 - 13:00 uur
∑ Volwassenenhulp: dinsdag van 9:00 - 11:00 uur en donderdag van 11:00 - 13:00 uur
∑ Echtscheidingen: dinsdag van 19:00 - 21:00 uur
∑ Administratie, financiŽn, formulieren is het spreekuur ďVragen zonder afspraakĒ: dinsdag van 12:00  -
14:00 uur
Binnenlopen zonder afspraak:
Ook kunt u op werkdagen van 8:30 - 12:30 uur zonder afspraak binnenlopen voor vragen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 30-09-2019 en 07-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Gemeenteberichten Week 33
Gemeenteberichten Week 34
Gemeenteberichten Week 35
Gemeenteberichten Week 36
Gemeenteberichten Week 37
Gemeenteberichten Week 38
Gemeenteberichten Week 39
Gemeenteberichten Week 40
Afvalweetje
Op 14 oktober start de Nationale Recycle Week.


Commissievergadering
U bent van harte welkom bij de Gecombineerde commissievergadering - 24 oktober 2019.
Agenda en bijbehorende stukken staan op: nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het
gemeentehuis.
24 oktober 2019 Gecombineerde Commissie
∑ Commissienotitie Concept subsidieprogramma 2020
∑ Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
∑ Belastingverordeningen 2020
∑ Tussentijdse rapportage najaar 2019
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl
Veiligheid: controle opslagboxen
Op woensdag 2 oktober vond een integrale controle plaats gericht op opslagboxen. Dit was een gezamenlijke actie van de gemeente Nuenen, Politie en Veiligheidsregio. In totaal zijn 75 opslagboxen gecontroleerd. In één opslagbox zijn diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een hennepkwekerij. Met deze controle willen we de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen.
Uw melding helpt ons
Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nog beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Als je een verdachte situatie ziet doe dan een melding via uw wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem (tel: 0800-7000 of www:meldmisdaadanoniem.nl)
Veilig fietsen
Blijf uit de dode hoek!
Weet jij waar je veilig fietst in de buurt van een bus of vrachtwagen? Vermijd de dode hoek. Want daar kan de chauffeur je niet zien. Onthoud: als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook. Dat is rechts achter de bus of vrachtwagen, op een afstand van minstens 3 meter. Ga dus nooit ernáást fietsen, want dan ziet de chauffeur je niet. Denk aan de dode hoek: blijf er rechts achter fietsen, op minimaal 3 meter afstand!
En zie jij de chauffeur dan ziet hij jou!
Week van de veiligheid
Gemeente Nuenen doet mee aan de landelijke Week van de Veiligheid van 7 t/m 13 oktober 2019. In deze week staat veiligheid centraal in onze gemeente. Op onze social media (Facebook en Twitter) plaatsen we deze week iedere dag een veiligheidstip die bij kan dragen aan uw eigen veiligheid.
Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep?
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving in uw buurt door bijvoorbeeld lid te worden van een BuurtWhatsApp-groep. WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil
houden en verdachte situaties sneller melden bij de politie. Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er zelf een oprichten? Kijk dan op www.nuenen.nl/veiligheid
Maak ook uw eigen woning veilig
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) te maken en woninginbraak te voorkomen.

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp niet.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij adviseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Kent u uw wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie uw wijkagenten zijn of contact met hun opnemen? Dat kan via www.politie.nl/mijn-buurt. U kunt ook een afspraak maken via 0900-8844.
Afvalinzameling: E-Waste Race
Scholen verzamelden 22.198 apparaten
De E-waste race (inzameling elektronische apparaten) van afvalinzamelaar Blink is weer gelopen en de winnaar van 2019 is bekend. Niet de Nuenense scholen De Dassenburcht met 741 items of De Wentelwiek met 3038 items,
maar de winnaar is de school ‘Dirk Hezius’ in de gemeente Heeze-Leende met 3.277 items. Belangrijkste van deze E-waste race is dat in totaal 22.198 elektrische apparaten zijn ingezameld voor recycling.
Vanaf 14 oktober start de landelijke campagne om Nederlanders over te halen hun afgedankte elektronische en elektrische apparaten vaker in te leveren.
Aanleg skatebaan Pastoorsmast
Ondanks het slechte weer wordt er aan de Pastoorsmast stevig doorgewerkt aan de skatebaan. De bijzondere obstakels van de skatebaan zijn al geplaatst. Op het beschikbaar oppervlak wordt een scala aan elementen voorzien; een curb, ramp, ledge, kink, hubba en stairs. Komende week wordt de betonnen vlakke baan gestort. Die moet dan 2 weken uitharden voordat de baan bruikbaar is. Op 26 oktober om 11.30 uur wordt de baan officieel in gebruik genomen.
Kap dode fijnsparren
Door de droogte en aantasting door het insect de letterzetter (boomkever), zijn er op verschillende locaties in de bossen van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten nogal wat fijnsparren doodgegaan. We gaan in november en december de dode bomen opruimen. Allereerst vanwege de veiligheid, maar ook om ruimte te maken voor de aanplant van nieuwe bomen.
Het gaat om bospercelen bij:
•Gerwen: Willem Schutslaan, Bosweg, Lieshoutseweg
•Olen: Cortenbachsendijk
•Nuenen: Papenvoortse Heide, Pastoorsmast
•Eeneind: Refelingse Heide, Collse Hoefdijk
We vragen bezoekers aan deze bossen om extra alert te zijn. Het is belangrijk dat bezoekers op gepaste afstand blijven van de machines en houtstapels en geen afgesloten paden betreden. Om in de toekomst weer te kunnen genieten van een mooi en gezond bos, planten we komende winter volop jonge loofbomen aan.


GGD Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek voor 24.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor jongeren om gezond en veilig te wonen, leven en opgroeien. Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie en opvoedondersteuning. Hoe meer jongeren meedoen aan het onderzoek, hoe completer de gegevens en de bruikbaarheid van de informatie. De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2020.
Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer weten over gezonde voeding, bewegen, roken, alcohol of een gezonde leefstijl? Op het einde van de vragenlijst kun je een gezondheidsadvies ontvangen op basis van jouw antwoorden of je kunt kiezen voor meer algemene informatie en linkjes naar leuke websites.

Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor deelname aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde van tien euro. Daarnaast maak je kans op één van de drie cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?