Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 42
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres:
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl
Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD)
Telefonische spreekuren:
· WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9:00 - 11:00 uur
· Jeugdhulp: dinsdag van 11:00 - 13:00 uur
· Volwassenenhulp: dinsdag van 9:00 - 11:00 uur en donderdag van 11:00 - 13:00 uur
· Echtscheidingen: dinsdag van 19:00 - 21:00 uur
· Administratie, financiën, formulieren is het spreekuur “Vragen zonder afspraak”: dinsdag van 12:00  -
14:00 uur
Binnenlopen zonder afspraak:
Ook kunt u op werkdagen van 8:30 - 12:30 uur zonder afspraak binnenlopen voor vragen
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 07-10-2019 en 14-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Gemeenteberichten Week 16
Afvalweetje
Eerste inzameling GFT+E ná 24 oktober is 21 november (in winterperiode 1 x 4 weken


Klappaal fietspad Broekdijk
Buurtbewoners aan de afgesloten Broekdijk attendeerden ons er op dat het autoverkeer zijn weg zocht via het
fietspad langs de Broekdijk. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor de fietsers. Onlangs hebben we voor de
veiligheid een klappaal op het fietspad van de Broekdijk geplaatst, zodat auto’s niet meer illegaal over het
fietspad kunnen rijden. Brandweer en overige hulpdiensten (en de Buurtbus) kunnen met een sleuteltje de paal
bedienen zodat zij er altijd door kunnen. Het paaltje blijft staan zo lang de weg dicht is.
Nationale recycleweek
Van 14 oktober tot 21 oktober is de Nationale Recycleweek. Doet u ook mee? Nederlandse huishoudens kopen steeds meer nieuwe apparaten. Apparaten worden sneller vervangen, terwijl de oude spullen niet worden ingeleverd voor hergebruik. Een gemiddeld gezin heeft rond de 100 apparaten in huis waarvan een deel niet meer gebruikt wordt. De afvalberg wordt steeds groter. Het afval is onzichtbaar, ligt vaak in de lades, kasten of dozen. Daarnaast worden oude elektronische apparaten geregeld aan de straat gezet of komt bij restafval terecht. In Nuenen kunt u de oude apparaten gratis kwijt bij de milieustraat, ook al zijn ze kapot. Goed werkende kunnen natuurlijk ook nog naar de kringloopwinkel voor een tweede ronde. Lees meer op www.heelhollandrecyclet.nl/
Succesvolle avond over social media in Nuenen
Op dinsdag 8 oktober vond de theatervoorstelling Log In plaats in het Klooster in Nuenen. Het was een voorstelling voor ouders van kinderen in groep 7-8 en het voortgezet onderwijs.

Deze voorstelling werd verzorgd door theatergroep Playback. Op een interactieve manier schetsten de acteurs via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Daarbij werd gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

Deze voorstelling was in het kader van de week van de opvoeding. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Dit jaar was de week van de opvoeding van 7 tot en met 13 oktober. Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) zet zich in om de opvoedkracht van ouders ten aanzien van het social media-gebruik van hun kinderen versterken. De avond is tot stand gekomen door een fijne samenwerking tussen CMD, Gemeente Nuenen en GGD Brabant-Zuidoost.
Gezocht: inwoners en ondernemers die mee willen denken over onze nieuwe website!
Achter de schermen bouwen wij aan een nieuwe website. Vind je het leuk om mee te denken over de indeling en opbouw, zodat je straks goed kunt vinden wat je zoekt? Speciaal voor inwoners en ondernemers is er een bijeenkomst op dinsdag 29 oktober van 10 tot 12 uur. Je bent welkom! Aanmelden kan via communicatie@nuenen.nl.
Auto zonder kentekenplaat
Op 7 mei 2019 is door gemeente Nuenen een voertuig van de openbare weg verwijderd. Deze auto is tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf in Nuenen. Het betreft het volgende voertuig: een grijze Ford Fiësta zonder kentekenplaten. Na telefonisch contact met Handhaving via 040-2361631 en tegen betaling van de gemaakte kosten kan de eventuele eigenaar het voertuig komen ophalen. Dit kan tot uiterlijk 25 oktober 2019, daarna wordt het voertuig ter vernietiging afgevoerd.
Commissievergadering 24 oktober
U bent van harte welkom bij de Gecombineerde commissievergadering - 24 oktober 2019.
Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
24 oktober 2019 Gecombineerde Commissie
•Commissienotitie Concept subsidieprogramma 2020
•Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
•Belastingverordeningen 2020
•Tussentijdse rapportage najaar 2019
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Raadsvergadering 31 oktober 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 31 oktober (locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur). Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.
•Woningbouwprogramma Emmastraat en vaststellen grondexploitatie
•Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
•Rapport rekenkamercommissie “Op weg naar professioneel risicomanagement van de grondexploitaties”
•Voorbereidingskrediet De Mijlpaal
•Subsidieverordening sociale volkshuisvesting 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl.

Gast van de raad - maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de raadsvergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?
Om 18:00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij uit de Nuenense gemeenteraad u in het Klooster, Park 1. Onder het genot van een broodje en koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live volgen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog even na met raadsleden.

Bent u er bij op 31 oktober 2019?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040-2631 679.
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.

Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!
Gemeenteberichten Week 17
Gemeenteberichten Week 19
Gemeenteberichten Week 20
Gemeenteberichten Week 21
Gemeenteberichten Week 22
Gemeenteberichten Week 24
Gemeenteberichten Week 25
Gemeenteberichten Week 26
Gemeenteberichten Week 27
Gemeenteberichten Week 28
Gemeenteberichten Week 29
Gemeenteberichten Week 31
Gemeenteberichten Week 33
Gemeenteberichten Week 34
Gemeenteberichten Week 35
Gemeenteberichten Week 36
Gemeenteberichten Week 37
Gemeenteberichten Week 38
Gemeenteberichten Week 39
Gemeenteberichten Week 40
Gemeenteberichten Week 41