Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 8
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 11-02-2019 en 18-02-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Bent u al aan het tuinieren geweest met dit lekkere weer? Op woensdag 27 maart halen wij snoeiafval bij u op
tegen een klein tarief. Meer informatie via 040-2631631.


Stand van zaken blauwe zone
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen heeft op 6 november 2018 definitief besloten tot de
invoering van een blauwe (parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen. Op dit verkeersbesluit is een aantal
bezwaren ingediend. We zijn momenteel bezig met het afhandelen van deze bezwaarschriften. De verwachting
is dat deze bezwaren geen ingrijpende gevolgen hebben op de komst van de blauwe zone. Ondertussen
verrichten we momenteel een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van blauwe
markering en het organiseren van parkeerontheffingen voor bewoners. Zodra de voorbereidende
werkzaamheden gereed zijn en de bezwaarschriften zijn afgehandeld, gaan we over tot het daadwerkelijk
invoeren van de blauwe zone. Wij verwachten dat de blauwe zone in het tweede kwartaal van 2019 ingevoerd
wordt. Als de definitieve ingangsdatum bekend is, informeren wij u hierover in de lokale kranten en via onze
website.

Vanaf maandag 18 februari 2019 kunnen bewoners via onze website een parkeerontheffing aanvragen
(www.nuenen.nl/aanvraag-ontheffing-blauwe-zone). Hiervoor heeft u DigiD nodig en gelden de volgende
voorwaarden:
· U woont, en staat ingeschreven, op een adres binnen de blauwe zone.
· U bent in het bezit van de auto(’s) waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Voor elke auto dient u een
kentekenbewijs op naam en/of leaseovereenkomst te overleggen.
· U beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij uw woning.

Meer informatie over de blauwe zone en het aanvragen van een parkeerontheffing leest u op onze website:
www.nuenen.nl/blauwezone. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum,
bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Verkiezingen 2019
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten
en Waterschappen. Kiesgerechtigden krijgen voor de beide verkiezingen begin maart 2019 de stempas(sen) thuisgestuurd.

Provinciale Staten
Aan het hoofd van een provincie Noord-Brabant staan Provinciale Staten. Zij
kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende rol. Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. Meer informatie:
www.verkiezingen.brabant.nl

Twee Waterschappen in Nuenen
Op 20 maart 2019 zijn er ook waterschapsverkiezingen. De ‘watergrenzen’ lopen niet altijd gelijk aan
gemeentegrenzen. Het grootste deel van de gemeente Nuenen valt onder Waterschap De Dommel
(www.dommel.nl/verkiezingen). Een klein deel van de kiezers heeft te maken met Waterschap Aa en Maas
(www.aaenmaas/verkiezingen). Het waterschap heeft een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van
een gemeentebestuur.

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?

U gaat zelf stemmen
· U gaat naar een stemlokaal binnen de gemeente Nuenen.
· U neemt uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
vreemdelingendocument) mee. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Om te mogen
stemmen mag uw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn.

U wilt in een andere gemeente uw stem uitbrengen
· Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen de Provincie Noord-Brabant of in een andere gemeente
binnen de grens van het Waterschap. Vraag dan een Kiezerspas aan via www.nuenen.nl/verkiezingen
en kies ‘Kiezerspas”
· Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

U wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen
· U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en/of
hetzelfde waterschap) machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die
voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het
stembureau.
· Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan via
www.nuenen.nl/verkiezingen en kies ‘schriftelijke volmacht’
· De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
· U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer ook voor de provincie Noord-
Brabant mag stemmen en/of voor hetzelfde waterschap.
· De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
· De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
De stempassen voor de verkiezing van de Provinciale Staten en waterschappen op 20 maart 2019 worden
begin maart bij alle kiezers thuisbezorgd. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan
kunt u een (vervangende) stempas aanvragen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas
niet bij het stembureau verkrijgen.
· U kunt een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 (schriftelijk) de dag
voor de verkiezingen (mondeling), dus 19 maart 2019 voor 12:00 u.
· U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens de openingstijden) bij de afdeling
Dienstverlening, in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
· U dient hiervoor wel een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Overzicht van alle stembureaus in de gemeente Nuenen:
· Het Klooster Raadzaal, Park 1
· BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3
· BS de Nieuwe Linde, van Duynhovenlaan 15
· Brede School de Wentelwiek, Jacobushoek 5
(let op: via hoofdingang Meierijlaan)
· Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10
· Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
· Nuenenscollege, Sportlaan 8
· De Crijnsschool, Heikampen 1-3
· Gemeenschapshuis de Koppelaar, De Koppel 1
· Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
· Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
· Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers.
De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.


Duurzaamheid: milieubewust eten
Eten en drinken zorgt voor 20 tot 30% van onze milieubelasting. Het maakt veel verschil als je minder vlees
eet en geen eten weggooit. Door bijvoorbeeld één dag in de week kliekjesdag te maken. Bekijk tien tips tegen
voedselverspilling: https://www.youtube.com/watch?v=SRf9lAc75Fc