Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 22
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl | open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 18-05-2020 en 25-05-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
CMD weer open op afspraak vanaf 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwoners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De openstelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.


Afvalweetje
Op dinsdag 9 juni vindt er een huis-aan-huis textielinzameling plaats van HET GOED
PMD inzameling
Alléén PMD in de PMDzak en niet te vroeg buiten hangen!

Wekelijks halen we aan huis PMDafval bij u op. Dat is een kostbare service. We krijgen helaas regelmatig meldingen dat PMD zakken veel te vroeg buiten worden gehangen en/of een verkeerde inhoud hebben. Een van de vele locaties waar dit voorkomt zijn:  Ligtsedreef, Nuenderbeekselaan en Vinkenlaan. We verzoeken iedereen vriendelijk om de regels beter op te volgen.

Weet u niet precies wat er in de PMDzak mag?
Log in op de eigen afvalkalender op www.mijnblink.nl met uw eigen postcode en huisnummer en kijk onder het kopje “afvalwegwijzer”.
Natuurlijk handhaven we ook als gemeente en onderzoeken we regelmatig afval dat niet goed wordt aangeboden. Wij kunnen het als gemeente niet alleen, samen houden we uw wijk schoon!
Webinar energietrasitie op 4 juni
Op weg naar een andere energievoorziening
Onze CO2 uitstoot moet een stuk minder om onze leefomgeving prettig te houden. Dat is mogelijk, maar dan moeten we naar een ander manier van energie opwekken en gebruiken.
Wijkraad Eeneind
Ondanks de versoepeling van de Corona maatregelen zal de vergadering van de wijkraad Eeneind op 2 juni niet openbaar zijn. Meer informatie op www.eeneind.net/ wijkraad.
Voorbeelden van alternatieve energiebronnen zijn zonne- en windenergie, aardwarmte en restwarmte. De overstap naar dit soort alternatieve energiebronnen wordt een hele klus. Onder de noemer ‘energietransitie’ zijn 30 regio’s in Nederland nu bezig daar een strategie voor te verzinnen. Die strategie moet antwoord geven op vragen als: welke mogelijkheden hebben we om (nog meer) energie te besparen? Waar in de regio zijn plekken voor duurzame energieopwekking, zoals zonneparken of windmolens? Hoe kunnen we duurzame bronnen inzetten om niet meer afhankelijk te zijn van gas voor de verwarming van gebouwen?

Nuenen praat hierover samen met de 20 andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Dit heeft geresulteerd tot een concept-document waarin een strategie wordt beschreven voor de energietransitie binnen onze regio. Omdat de energietransitie ook u raakt willen we u uitnodigen om mee te praten en kennis te nemen van de strategie die we als regio willen gaan volgen.

Hiervoor nodigen wij u uit voor een webinar op donderdag 4 juni van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Als u dit webinar wilt bijwonen, dan kunt u zich via deze link aanmelden
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de aanmelding en later, voorafgaand aan het webinar, ontvangt u een link om in te loggen. Het webinar wordt opgenomen en vanaf 5 juni beschikbaar gesteld via de website van de MRE www.metropoolregioeindhoven.nl Dus bent u verhinderd, dan kunt de bijeenkomst later terugkijken en -luisteren.
Onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Vanaf 15 mei 2020 is een onttrekkingsverbod oppervlaktewater ingesteld in het hele beheergebied van de Dommel met uitzondering van de Beneden-Dommel, de Zandleij en de Tongelreep.  Reden voor het instellen van dit verbod zijn de lage peilen en/of afvoeren in betreffende stroomgebieden. Dit verbod zal worden ingetrokken op het moment dat het bestuur besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is. Meer informatie
Werkzaamheden Broekdijk
De afgelopen maanden is volop gewerkt aan het project reconstructie Broekdijk. Ondanks de opgelegde Corona maatregelen zijn de werkzaamheden nauwelijks vertraagd. De straatmakers hebben op gepaste afstand van elkaar kunnen werken. Op dit moment is de hoofdrijbaan gereed en wordt er volop gewerkt aan het fietspad. De fietsers maken op dit moment gebruik van de rijbaan. Deze week wordt het fietspad geasfalteerd. Na controle is gebleken dat een deel van het fietspad en de rijweg in fase 1 niet voldeed aan de gevraagde kwaliteit. Het herstelwerk van dit deel fietspad en rijweg wordt ook in deze weken uitgevoerd. Hierna worden de inritten en bermen aangebracht en afgewerkt.
Volgens planning wordt de rijweg en het fietspad voor 1 juni open gesteld voor al het verkeer. De aannemer zal niet voor deze datum alles hebben afgerond. De werkzaamheden die na deze datum plaats vinden worden zonder dat de weg wordt afgesloten uitgevoerd.

Nog uit te voeren werkzaamheden zijn na 1 juni:
•Fietsbrug Hooijdonksebeek
Het fiets bruggetje over de Hooijdonksebeek wordt ook nog opgeknapt.
De werkzaamheden omvatten o.a. het brugdek voorzien van een rode slijtlaag, het schilderen van de leuningen en het opknappen van de beschoeiing onder de brug.
•Wildspiegels
In de bermen langs het gehele traject worden wildspiegels geplaatst voor de veiligheid van de weggebruiker.
•Dassentunnel
Tijdens de reconstructie is er een voorziening aangelegd om dassen de rijbaan te laten passeren. De afrondende werkzaamheden voor deze voorziening moeten nog worden aangebracht. Dit houdt onder andere in, het plaatsen van hekjes, poorten en het aanbrengen van een afrastering die de dassen geleid naar de tunnel.
Eikenprocessierups
Overlastseizoen is begonnen
De rupsen hebben vanaf half mei de brandharen die voor overlast kunnen zorgen bij mensen en dieren. Door de bestrijdingsmethodes hebben we al veel eiken preventief bestreden met een biologisch middel. Hiermee kunnen we veel overlast afvangen maar helaas niet alles. In de maanden mei, juni en juli hebben deze rupsen op inlandse eikenbomen brandharen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen.
De aanwezigheid van een nest hoeft overigens niet direct tot overlast van de rupsen leiden. De (brand)haren die de jeuk en bulten veroorzaken bij mens en dier, worden door de rupsen alleen in stresssituaties losgelaten. Als de rups met rust wordt gelaten, zullen ze deze niet gauw loslaten en is de kans op klachten minimaal.

Gezondheidsklachten
Het venijn van de eikenprocessierups zit in de microscopisch kleine brandharen die de rups na de derde vervelling krijgt. De brandharen zijn pijlvormig met weerhaakjes die gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen kunnen binnendringen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals: Jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid die een ontsteking van de huid kunnen veroorzaken; rode, dikke, en/of ontstoken ogen; een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken, en kortademigheid; algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise.
De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus. Voor meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD in uw regio en op de websites www.vlinderstichting.nl en www.rupsen.info.

Wat is eraan te doen?
Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de rups, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. Het is daarom goed om de huid direct na de blootstelling met plakband te strippen, om zo alle brandharen te verwijderen. Vervolgens de huid goed wassen en de ogen goed spoelen met lauw water. Aangezien de brandharen moeilijk uit kleding te verwijderen zijn, is het noodzakelijk om de kleding heel grondig te wassen (liefst op 60ºC). Bij hevige jeuk kan een zalf op basis van menthol, aloë vera of calendula verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Hoe voorkomt u problemen?
Probeer ramen en deuren zoveel mogelijk dicht houden wanneer er een nest vlak bij uw huis is. Zo voorkomt u dat de brandharen in huis terecht komen. U kunt nestkastjes in uw tuin aanbrengen voor o.a. de koolmees, pimpelmees en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenprocessierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering van de rupsenoverlast. Zorg voor een goede bedekking van de hals, armen en benen als u een bezoek brengt aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt. Ga niet op de grond zitten en probeer direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te vermijden. Maak kinderen attent op het gevaar van de eikenprocessierups. Indien in uw omgeving de eikenprocessierups voorkomt, laat kinderen dan niet op het gazon spelen. Houd zandbakken zo veel mogelijk gesloten en laat speelgoed niet buiten liggen. Vermijd wegen waar eikenbomen met veel (nesten met) eikenprocessierupsen staan. Ook oude nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen en die kunnen verwaaien. Hebt u in uw eigen tuin te maken met eikenbomen met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur een deskundig bedrijf in of vraag om advies bij gemeente Nuenen.

Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaatsen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en melding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen neem dan contact op met de gemeente Nuenen, tel:  040-2631631 of bij voorkeur via deze link
Wees alert op (cyber)criminaliteit
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.
De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertest.

Wat te doen tegen phishing mails?
Cybercriminelen gebruiken de crisis voor zogenaamde ‘social engineering’, waarbij mensen via phishing e-mails onder druk worden gezet om persoonlijke informatie -zoals inloggegevens- af te staan. Een inmiddels bekend voorbeeld zijn de e-mails over de antibacteriële bankpas. Er is inmiddels een lange lijst van phishing campagnes en malware die zich specifiek richt op de angst voor het virus. Zorg dat u alleen de berichtgeving opvolgt van officiële instanties. Deze instanties zullen u nooit via e-mail vragen om inloggegevens, wachtwoorden, pincodes etc. Let ook op voor het klikken op onbekende linkjes in e-mails.
Meer lezen hierover? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de InformatieSamenleving).