Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 47
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres:
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke
Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl | open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00
uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

CMD werkt uitsluitend op afspraak
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker
voelt, komt u niet naar het CMD.


Afvalweetje
Als u geen reclamefolders meer wilt ontvangen kunt u een Nee-Nee sticker op uw brievenbus plakken.
Ongeopende pakketjes mogen alleen in de papiercontainer zonder plastic zakje.


Commissievergaderingen
Vanwege het coronavirus zijn de commissievergaderingen digitaal.
De vergaderingen zijn live te volgen via nuenen.nl/gemeenteraad en het LON
24 november 2020 Commissie Ruimte
· Ontsluiting Nuenen West

25 november 2020 Commissie Samenleving
· Verduurzaming Klooster
· Nota accommodatiebeleid
· Schuldhulpverlening

26 november 2020 Commissie Algemene Zaken
· Rekenkameronderzoek naar Kwaliteit van ambtelijke advisering.
· Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
· Legesverordening
· Accountantscontrole 2020

1 december 2020 Commissie Ruimte - Extra
· Nota Hoger Bouwen
· Kader grondprijzen en exploitatiebijdrage 2021

Spreekrecht - Commissievergaderingen
U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw bijdrage mailen naar griffie@nuenen.nl  De griffie zorgt
ervoor dat uw reactie bij de commissieleden terechtkomt. Wij zenden de vergaderingen live uit via het LON en
internet (beeld en geluid). Deze commissievergaderingen kunnen achteraf teruggekeken worden via
nuenen.raadsinformatie.nl .
Als u inspreekt via Microsoft Teams, komt u ook in beeld.
Meesprekers kunnen zich melden bij griffie@nuenen.nl uiterlijk:
· Ruimte - maandag 23 november 2020, voor 12.00 uur
· Samenleving - dinsdag 24 november 2020, voor 12.00 uur
· Algemene Zaken - woensdag 25 november 2020, voor 12.00 uur
· Ruimte Extra - maandag 30 november 2020, voor 12.00 uur

Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, de griffie helpt u graag.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
CO2-Weetje
Wist je dat:
· Kleding maken een flinke impact heeft op het milieu
· Nederlanders gemiddeld 20 kledingstukken en 6 paar schoenen per jaar kopen
· De meeste kledingkasten overvol zijn
· Veel kledingstukken één keer of zelden gedragen worden
· Veel kleding online besteld retour gaat
Bron: http://www.milieucentraal.nl
Ook interessant : https://www.loveyourclothes.nl
Vergunningen periode 10-11-2020 en 16-11-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Online enquete over de kwaliteiten van Nuenen
De omgevingsvisie is bijna klaar. Maar we hebben uw hulp toch nog een keer nodig.
In 2019 dachten inwoners al meerdere keren mee. Zij benoemden toen rustig, groen, dorps en gezellig als de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente.

Maar wat betekenen die kwaliteiten nu precies? Daarover willen we u graag wat vragen stellen. Dit helpt ons om die kwaliteiten te behouden en zelfs te verbeteren. Helpt u mee? Vul dan de online vragenlijst in via www.nuenen.nl/omgevingsvisie
Het kost maar een paar minuten. U ziet meteen een aantal hele mooie plaatjes van onze gemeente. De vragenlijst staat open van 14 november t/m 5 december 2020. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Proef met bodycams voor boa's
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Nuenen dragen van 19 november tot 18 december, als proef, een bodycam. Doel van de proef is vooral het vergroten van het veiligheidsgevoel van de boa en daarmee zorgen dat zij hun werk beter en veiliger kunnen doen.

Stijging agressie en geweld tegen handhavers
In de afgelopen jaren - en zeker de afgelopen maanden - is een stijging van
agressie en geweld te zien tegen medewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld tegen gemeentelijke handhavers. Ook de boa’s in Nuenen hebben tijdens het handhaven op straat soms te maken met agressie, wat zorgt voor een onveilig gevoel. Dat is ongewenst en onacceptabel, want onze handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten we een pilot met de bodycams. Eerdere pilots bij andere gemeenten en bij de politie waren positief en zorgden inderdaad voor een veiligere werkomgeving voor de handhavers.

Gezamenlijk pilot
Naast Nuenen starten ook buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel op 19 november met de proef. Ook de boa’s in deze gemeenten dragen dan een bodycam. Na afloop van de pilot worden de ervaringen gedeeld en geëvalueerd. Vervolgens wordt besloten of de bodycam structureel ingezet gaat worden.

Werkwijze bodycam
Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die bevestigd wordt en goed zichtbaar is op de kleding van de boa. De bodycam staat niet standaard aan, maar zodra een situatie uit de hand dreigt te lopen kan de boa de camera aanzetten. De opnames die met de bodycam worden gemaakt zijn versleuteld en kunnen daardoor niet zomaar worden bekeken, bijvoorbeeld als een bodycam gestolen zou worden. De beelden kunnen ook worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijslast door politie en Openbaar Ministerie.

Lees meer in het nieuwsbericht op onze website: www.nuenen.nl/proef-met-bodycams-voor-boas
Nuenen Veilig: donkere dagen offensief
Buren voorkomen woninginbraak
Een goed contact met de buren kan bijdragen aan het voorkomen van een woninginbraak. Met simpele afspraken kun je samen alert blijven op verdachte situaties. Veel mensen hebben een prettig contact met hun buren maar in sommige gevallen is dit niet zo of doet er de mogelijkheid niet toe. In dit geval kun je natuurlijk ook familie of vrienden vragen om een oogje in het zeil te houden.
Enkele tips:
•Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je voor langere tijd weg bent.
•Laat je buren de auto op de oprit plaatsen wanneer je niet thuis bent.
•Vraag of ze de post uit de brievenbus willen halen en de gordijnen met regelmaat willen verschuiven.
•Meld je aan bij een digitale buurtpreventie groep in je eigen buurt zoals bijvoorbeeld WhatsApp.
•Licht zet inbrekers in het zicht. Zorg voor verlichting in en rondom je huis ook wanneer je niet thuis bent. Maak eventueel gebruik van een tijdschakelaar.
•Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.

Voorkom autoinbraken
De laatste tijd zijn er vrij veel auto-inbraken in onze gemeente. Voorkom een auto-inbraak door waardevolle spullen uit de auto te halen!. Wanneer u een verdachte situatie ziet dan kunt u dit altijd bij de politie melden. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.