Nuenen Centraal
Afscheid van Stichting Kinderspeelzalen Nuenen


Nieuws Nuenen - 23 januari 2020
Eind 2019 is Stichting Kinderspeelzalen Nuenen gefuseerd met Kids Society Erica. Daarmee kwam een einde
aan een stichting die bijna 50 jaar heeft bestaan. Mede door deze fusie blijft het peuterwerk en de
voorschoolse educatie voor alle Nuenense kinderen behouden. Ook Korein gaat dit aanbieden.

Vijftig jaar peuterspeelzaalwerk
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen is in 1971 opgericht en kent dus een lange geschiedenis. De eerste peuterspeelzaal van Nuenen, genaamd Dreumesland, is gestart in 1970. De stichting heeft er jarenlang voor gezorgd dat er meerdere peuterspeelzalen waren verspreid over de gemeente Nuenen. De peuterspeelzaal in Gerwen had jarenlang een eigen bestuur, maar is in 2014 ook onder beheer van de Nuenense stichting gekomen.
In oktober 2019 namen de leidsters al afscheid van hun bestuursleden. Wethouder Tindemans heeft op dat moment de meeste bestuursleden bedankt namens de gemeente met een dankwoord en een bos bloemen.
Vlnr: Wendy Siddals, Giny Middel, Ellen Saris, Rianne Swinkels, Judith Brand, wethouder Tindemans en Frits Wentholt.
Vrijwilligers bedankt
Omdat de directeur van de stichting, mevrouw Anita Kuijten, tijdens deze bijeenkomst niet aanwezig kon zijn, is deze week het afscheid nog dunnetjes overgedaan. Tijdens dit afscheid is onder het genot van een stukje taart met het logo van de stichting nog eens teruggeblikt op het verleden waarbij de gemeente en de bestuursleden soms lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar er wel steeds samen zijn uitgekomen. In de afgelopen jaren is de stichting steeds verder geprofessionaliseerd. Eerst werd uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, zowel bestuursleden als leidsters. Later werden steeds meer vrijwilligersfuncties omgezet naar een betaalde baan. Tot de fusie bleef een deel van de leidsters en
de bestuursleden zich vrijwillig inzetten voor de Nuenense peuters. De gemeente Nuenen is de vele vrijwilligers daar heel dankbaar voor. Dankzij hen hebben heel veel kinderen een leuke en leerzame periode op de peuterspeelzaal gehad.

Directeur en laatste bestuursleden bedankt
We benoemen hieronder de leden van het laatste bestuur en de directeur die in oktober met hun functie zijn gestopt:
Anita Kuijten, die in 1998 is gestart als secretaris van het bestuur en de laatste jaren heeft gewerkt als directeur van de stichting. Zij heeft altijd gevochten voor het behoud van goed peuterspeelzaalwerk voor onze gemeente. Helaas heeft zij om gezondheidsredenen de laatste periode haar taken niet meer kunnen vervullen.
Giny Middel, die na haar functie als pedagogisch begeleider tussen 1998 en 2011 zich nog vele jaren heeft ingezet als vrijwilliger voor het bestuur. Haar focus was altijd gericht op inhoudelijk goed peuterspeelzaalwerk.
Frits Wentholt is sinds 2004 de adviseur van de stichting. Hoewel niet woonachtig in Nuenen heeft hij zich geruime tijd ingezet op het gebied van de bedrijfsvoering van de stichting. Hij bedacht altijd nieuwe mogelijkheden.
Wendy Siddals is sinds 2005 lid van het bestuur geworden en was het grootste deel van de tijd penningmeester.
Rianne Swinkels is in 2016 secretaris van het bestuur geworden. Zij heeft een aantal taken van de directeur overgenomen tijdens haar ziekte.
Judith Brand is sinds 2016 lid van het bestuur en is een periode voorzitter geweest.
Ellen Saris heeft gewerkt als pedagoog voor de stiching en heeft zich het laatste jaar ingezet als bestuurslid.
 
De gemeente bedankt alle bestuursleden en vrijwilligers voor hun langdurige inzet. Zij hebben het peuterspeelzaalwerk van goede kwaliteit behouden voor de gemeente.