Nuenen Centraal
EnergyParty’s gaan van start
Vanaf 18 juni is energie besparen met je buren een feestje in Nuenen
De 25 EnergyParty’s die vanaf maart in het vat zaten, maar vanwege de
Corona-uitbraak tijdelijk niet konden doorgaan, gaan van start. De
eerste party’s staan gepland op donderdag 18 juni en woensdag 24 juni.
Deze en ook alle daaropvolgende party’s vinden plaats in de
Commissiekamer van het gemeentehuis van Nuenen. Klein genoeg om
een intieme, huiselijke setting te creëren, groot genoeg om op veilige
afstand van elkaar te zitten. Een EnergyParty is een gezellige en
succesvolle manier om samen met buurtgenoten energie te besparen.
De gemeente Nuenen en Buurkracht ondersteunen de EnergyParty’s.
Nieuws Nuenen -   11 juni 2020
“We zijn blij dat de EnergyParty’s van start kunnen gaan. Onze inwoners krijgen zo op een laagdrempelige manier inzicht in hun energieverbruik én hoe ze dat kunnen terugdringen. We stellen dan ook graag onze ruimte in het gemeentehuis beschikbaar als alternatieve huiskamer,” aldus wethouder Joep Pernot.

Dit is een EnergyParty
Tijdens een EnergyParty bekijken 6 a 8 deelnemers samen hun energieverbruik én bespaarmogelijkheden aan de hand van speciale kaarten.
Een professionele gespreksleider begeleidt de avond. Na afloop gaat iedereen
naar huis met een concreet en persoonlijk actieplan voor energiebesparende
maatregelen die passen bij ieders behoefte en mogelijkheden. De ervaring leert
dat de meeste mensen ook daadwerkelijk tot actie overgaan.

Ook zin in een feestje?
De komende tijd zijn er 25 EnergyParty’s in Nuenen. Iedereen die het leuk vindt,
kan een EnergyParty aanvragen. Je nodigt dan, als een soort gastheer of
gastvrouw, je buren en bekenden uit voor een EnergyParty op het
gemeentehuis. De rest van de organisatie wordt uit handen genomen. Meer
informatie over de EnergyParty’s is te vinden op buurkracht.nl/energyparty.
Inwoners van Nuenen die interesse hebben in de rol van gastheer/-vrouw
kunnen zich hier ook aanmelden.

De kracht van buren: samen lukt het wél
De meeste mensen willen graag energie besparen. Maar niet iedereen weet hoe
dat moet en wat er binnen hun mogelijkheden ligt. Door de vraag samen met
buurtgenoten op te pakken, wordt energie besparen makkelijker. Buurtgenoten
bedingen samen vaak ook voordelige kortingen op offertes, doordat ze met
meerdere huishoudens tegelijk aan de slag gaan.

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier,
beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht
helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten.
Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en
tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.nl. Meer dan 500
buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook
gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal
voor deze partijen heeft Buurkracht diverse aanpakken, meer informatie hierover
is te vinden op stichtingbuurkracht.nl.