Nuenen Centraal
Grote zorgen bij portefeuillehouders cultuur in Zuidoost Brabant

Zes Brabantse bestuurders (waaronder de heer Ralf StultiŽns van Nuenen) met de portefeuille cultuur hebben een open brief gestuurd aan de Commissaris van de Koning en de Gedeputeerde Vrije tijd, Cultuur en Sport. Zij uiten hierin hun grote zorgen over het nieuwe coalitieakkoord en geven aan hoe belangrijk cultuur is voor Brabant.
"Het nieuwe college neemt risicoís en speelt met het welbevinden, het welzijn en de welvaart van de inwoners van onze provincie. Juist in deze tijd van grote onzekerheid hebben wij als bestuurders de taak om deze cruciale wervelkolom van Brabant zo goed mogelijk te blijven steunen en versterken." aldus de lokale bestuurders.

De bestuurders willen met deze brief laten zien, dat ze achter hun cultuurmakers staan en sluiten zij zich aan bij het protest en de open brief van de culturele instellingen. Lees hier de volledige brief.
Nieuws Nuenen -   3 juni 2020