Nuenen Centraal
Nieuwe gemeentesecretaris voor Nuenen

Het college van de gemeente Nuenen heeft dinsdag 24 maart unaniem ingestemd
met de benoeming van mevrouw Marike Arents als nieuwe gemeentesecretaris. Het
college is ervan overtuigd dat zij een hele goede invulling gaat geven aan de functie
van zowel secretaris als algemeen directeur.
Mevrouw Arents heeft veel ervaring op leidinggevend en managementvlak, de
laatste jaren als directeur Sociaal beleid en Ontwikkeling van de  gemeente
Maastricht. We zijn blij dat ze die kennis en ervaring voor de gemeente Nuenen in
gaat zetten en hebben er het volste vertrouwen in dat ze haar nieuwe functie met
verve op gaat pakken.
Nieuws Nuenen - 26 maart 2020