Nuenen Centraal
Politie houdt kluiscontrole bij Nuenens College

Op woensdag 18 november heeft de wijkagent samen met twee jeugdagenten een kluiscontrole uitgevoerd bij het Nuenens College.
Er werd gecontroleerd of er wapens, verdovende middelen of vuurwerk in de kluisjes aanwezig waren. De controle werd steekproefsgewijs uitgevoerd.

Het resultaat van de steekproef was uitstekend. "Op wat beschimmelde boterhammen na, niets strafbaars aangetroffen" aldus de politie.op Facebook.

Kluiscontroles worden uitgevoerd voor de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers. Overigens weten leerlingen dat de politie een kluiscontrole kan uitvoeren, dit staat namelijk in het regelement van de school.
Nieuws Nuenen -   19 november 2020
Foto: Facebookpagina politie Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel