Nuenen Centraal
Taizévesper via livestream
Zondag 2 mei is weer een nieuwe livestream van de eerstvolgende Taizévesper. De tijd tussen Pasen en Pinksteren, de tijd van ‘weten van vrijheid’, het verwerken van het gevoel van ‘lockdown’, de ‘on-vrijheid’.

Natuurlijk wil je weer ontdekken, over wat leven is. Hoe verhoud je, je tegenover die ander?
Het is allemaal zo vreemd, het afwegen van willen en kunnen? Maar we hopen dat het onmogelijke mogelijk wordt. Hoe lang moeten we nog ‘wachten’?

Laat jouw gedachten dwalen, wat is er allemaal gebeurd? De sfeer van de vesper zal ‘feestelijk’ zijn, het uiten van vreugde, het is zondag ‘Cantate’, maar zingen mogen we (nog) niet.
Toch hopen dat we kunnen inzien dat het de moeite van het wachten waard is. Het thema is ‘Neem de sluier van mijn ogen’.

Het karakter van de vesper is verstillend, even los van de dagelijkse hectiek. Zeker op deze dag merken, dat ook het ondenkbare gebeurt.

De vesper wordt weer uitgezonden vanuit ‘de Regenboog’. We zoeken momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar mooie piano-improvisatie en verstillende muziek uit Taizé. Rust, nadenken en even tot jezelf komen. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag…..

Misschien is het een mooie kennismaking om zo’n vesper eens af te luisteren  en mee te lezen? Als je de vesper thuis wilt volgen kan je de link van de livestream vinden op   www.pgn-nuenen.nl/verbinding). De vesper begint zondagavond 2 mei 2021 om 19:30u. Naast veel Taizemuziek is vooraf en tussen door pianomuziek.
Nieuws Nuenen -    22 april 2021