Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 18
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 27-04-2021 en 03-05-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres:
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen,
vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke
Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl | open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00
uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

CMD werkt uitsluitend op afspraak
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met
vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen
we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker
voelt, komt u niet naar het CMD.


Afvalweetje
Wist u dat glas eindeloos hergebruikt kan worden? Gooi het daarom allemaal in de glasbak. Ook handig: u hoeft
doppen en deksels er niet af te halen. Plaats niets naast de glascontainer!
CO2-weetje
Wist je dat:
· de meeste woningen in Nuenen tussen 1941 en 1982 gebouwd zijn;
· veel van deze huizen niet / matig geïsoleerd zijn;
· goed isoleren merkbaar bijdraagt aan comfort in de woning;
· isoleren de basis is om met weinig energie er warmpjes bij te zitten;
· na isolatie veel bewoners zeggen:’ dat had ik 10 jaar eerder moeten doen ‘.
Voor meer info: http://www.milieucentraal.nl
Onderhoud bruggen
Kikkerpad en Baron van Hardenbroekpark
Vanaf maandag 10 mei start het onderhoud aan de bruggen bij het Kikkerpad (tussen de wijken Het Puyven en De Vroente) en het Baron van Hardenbroekpark (gemeentevijver). Aan de palen waarop de bruggen steunen is lichte houtrot geconstateerd.
Door de firma Protekta wordt het aangetaste hout weggezaagd en vervangen door een kunststofhars. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve week. Het verkeer over deze bruggen ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Nuenen via het telefoonnummer (040) 2631 631.
Dodenherdenking - Bevrijding
Op 4 mei was de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. De vlag ging halfstok en we herdachten de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vierden we dat het 76 jaar geleden is dat ons land bevrijd is van de Duitse bezetting. Vanwege de coronamaatregelen vond het herdenken en vieren ook dit jaar weer grotendeels online en vanuit huis plaats. In onze gemeente verrichtte burgemeester Maarten Houben een kranslegging namens het gemeentebestuur, samen met veteraan Hedayet Bunyadi namens het Oranje Comité Nuenen.
Milieueffectrapport ter inzage
Online bijeenkomst over de milieueffecten van grootschalige zonne- en windparken in de regio op woensdagavond 19 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Metropool Regio Eindhoven (MRE) werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken op een objectieve manier in kaart gebracht. Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming.
gaan tijdens de bijeenkomst graag in op uw vragen. We informeren u over de totstandkoming van het MER en leggen uit hoe u hierop kunt reageren. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. U kunt de officiële publicatie hier vinden: https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages.
Benieuwd naar hoe het MER is opgezet en uitgevoerd? Wilt u meer weten over de onderzoeksprocedure en welke aspecten er zijn meegenomen? Schrijf u dan in voor deze online bijeenkomst.
Wilt u deze online informatiebijeenkomst bijwonen?
De online bijeenkomst vindt plaats op 19 mei via Microsoft Teams. Heeft u interesse voor het MER van de Metropoolregio Eindhoven, maar kunt u niet op bovengenoemde datum? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij één van de andere sub-regio’s op 17 of 18 mei.  Voor meer informatie over het programma en inschrijving, ga naar https://energieregiomre.nl/agenda
Energiecoach worden bij het EnergieHuis Slim Wonen
Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen huis al extra verduurzaamd, nageïsoleerd of al zonnepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder te verdiepen in energie besparende maatregelen? Word dan ook onderdeel van het regionale Energiecoach team bij het EnergieHuis Slim Wonen.
Wij bieden je gratis kennis workshops en de opleiding Energiecoach worden!   Meld je aan om Energiecoach te worden bij het EnergieHuis Slim Wonen. Stuur een mail naar info@energiehuisslimwonen.nl en wij nemen contact met je op.
Duurzame afvalinzameling met waterstofvoertuigen
Onze afvalinzamelaar Blink rijdt begin mei met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. Blink neemt deel aan een Europees project “REVIVE” voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Zo komt zero emissie inzameling binnen handbereik.

100% elektrisch aangedreven, zonder schadelijke uitstoot
Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve waterstofwagens. De waterstofwagens worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende. De waterstofwagens gaan begin mei 2021 de weg op. De trucks tanken bij het waterstoftankstation van Waterstofnet op de Automotive Campus in Helmond. De deelnemende gemeenten maken met dit proefproject een duidelijk statement ten aanzien van de toekomst van de inzameling van de grondstoffen afkomstig uit huishoudens.
Voertuig verwijderd
Op 22 april 2021 is door gemeente Nuenen een voertuig van de openbare weg verwijderd. Deze auto is tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf in Nuenen. Het betreft het volgende voertuig: een lichtblauwe Fiat Punto zonder kentekenplaten. Na telefonisch contact met Handhaving via 040-2631631 en tegen betaling van de gemaakte kosten kan de eventuele eigenaar het voertuig komen ophalen. Dit kan tot uiterlijk 22 juli 2021, daarna wordt het voertuig ter vernietiging afgevoerd.
Bestrijding eikenprocessierups gestart
De voorbereidingen zijn getroffen en de legsels zijn gemonitord. Daarom is het nu tijd voor de preventieve beheersing van de eikenprocessierups om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Op basis van deze inventarisatie en de ervaring van voorgaande jaren, worden  ± 11.000 inlandse eiken met het biologische middel bespoten.
In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. Vorige week is geconstateerd dat de rupsen al uitkomen.
Biologisch bestrijdingsmiddel
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is de aannemer gestart met de biologische bestrijding van de rupsen. Dit biologisch middel wordt met een spuitkanon in de bomen geblazen. Het middel wordt elektrostatisch geladen waardoor het wordt aangetrokken door het blad om voor een goede bladbedekking en weinig drift te zorgen.
De rupsen zullen deze bladeren eten maar zijn extreem gevoelig voor dit middel en zullen daarom niet overleven. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke ongemakken voor de bewoners, de uitvoerenden, en voor dieren. De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in huis komt, verzoeken wij u tevens ramen en deuren tijdens de bestrijding te sluiten. Als u ziet dat er gespoten wordt en u bent te voet of met de fiets, adviseren we u onder de spuitnevel vandaan te blijven. 
Tijden
In verband met de korte bestrijdingsperiode en de drukte bij de aannemer zal er ook in de avonduren en weekenden worden bestreden. De aannemer zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Binnen de bebouwde kom wordt tussen 7.00uur en 18.00uur gewerkt. Buiten de bebouwde kom wordt gewerkt tussen 00.00uur en 24.00uur.
Locaties preventieve bestrijding
•alle straten met inlandse eiken, zitten in de preventieve behandeling.

Locaties geen bestrijding
De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behoudens een enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. De gemeente hoopt zo de natuurlijke vijand van de processierups tot ontwikkeling te laten komen.
Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaatsen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en melding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen neem dan contact op met de gemeente Nuenen, tel: 040-2631631 of bij voorkeur via www.nuenen.nl