Nuenen Centraal
Taizévesper op 7 februari 2021 via livestream
Komende zondag 7 februari is de eerstvolgende Taizévesper.
Helaas is het door de ‘beperkingen’ niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn, maar de vesper wordt uitgezonden via een ‘livestream’ vanuit ‘de Regenboog’. Misschien is het nu voor een ieder een mooie kennismaking met dit soort vespers.

Hoe vreemd is het moment van een nieuw jaar nu? Hoop en verwachting staan nu in het teken van een ‘nieuw normaal’. Wat mag je hopen en wat wil je verwachten? De dagen gaan al lengen en de vogels gaan zachtjes al een beetje te keer.

In deze tijd staan we nog stil bij iedereen in onze omgeving. Je staat ook meer stil bij wat je lief is.
In deze vesper proberen we verstillende momenten te vinden om na te denken hoe het allemaal de afgelopen tijd is gegaan. En natuurlijk vragen we ons af hoe het ‘straks’ gaat worden?

De vesper wordt weer uitgezonden vanuit ‘de Regenboog’. We zoeken momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar mooie verstillende muziek. Er zijn piano-improvisaties tijdens de vesper en er is afwisselend mooie muziek uit Taizé.

Rust, nadenken en even tot jezelf komen. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag…..  Als je de vesper thuis wilt volgen kan je de link van de livestream vinden op www.pgn-nuenen.nl/verbinding). De vesper begint zondagavond 7 februari 2021 om 19:30u. Vooraf is er pianomuziek. Misschien een mooi kennismaking met een Taizévesper.
Nieuws Nuenen -    4 februari 2021