Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 26
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl | open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

CMD op afspraak weer open vanaf 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwoners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De openstelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.


Afvalweetje
Verpak etensresten, zoals vlees, in een biologische afbreekbaar zakje en doe het zo in de GF+e container.


Openingstijden zomervakantie
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 30 t/m 34 (20 juli t/m 21 augustus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag en -avond (22 en 29 juli + 5, 12 en 19 augustus). De gemeente werkt volledig op afspraak.Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op maandag 6 juli 2020 is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 26 november 2019 waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan BPD Ontwikkeling B.V. voor het plaatsen van een geluidsscherm aan de Drieloper en Pannenveld.
2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 28 november 2019 waarbij besloten is op het Wob-verzoek.
3. om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 31 maart 2020 waarbij de Pieter Dekkerstraat te Nuenen is aangewezen voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.
4. om 21.30 uur nog een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 31 maart 2020 waarbij de Pieter Dekkerstraat te Nuenen is aangewezen voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Verkeer
Nuenen Leefbaar en bereikbaar
Dialoog Verkeersontsluiting Nuenen West
Over niet al te lange tijd start de brede studie naar de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenen. Er is een onderdeel dat hierop niet kan wachten: de Verkeersontsluiting Nuenen West. Daarom organiseren we met vertegenwoordiging van fracties, belangengroepen en inhoudelijk betrokkene, een brede en informele dialoog. Daarin gaan we samen op zoek naar de best passende oplossing voor de verkeersontsluiting van Nuenen West en de functie van de Opwettenseweg daarin.

Aanleiding
Als het ingewikkelder wordt (samenhangende vraagstukken, verschillende domeinen, dilemma's, tijdsdruk) dan kom je er vaak niet zomaar goed uit via formele wegen en procedures. Dan moet je elkaar vooral ook informeel spreken en in de ogen kijken. Zoals in Nuenen-West, waar de woningbehoefte en de tijd ons dwingen om naar een oplossing te zoeken binnen het bestemmingsplan, zonder de uitkomsten van de grotere studie Leefbaarheid al te kennen. Daar kiezen we bewust voor een dialoog tussen o.a. vertegenwoordigers van politieke partijen, belangengroepen en inhoudelijk betrokkenen. De dialoog heeft twee belangrijke doelen:
1) Gezien de complexiteit en betrokkenheid, willen we ons goed inleven in de beleving van betrokkenen en de verschillende manieren van kijken naar het vraagstuk.
2) In de dialoog is ruimte om ideeën in te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen verkennen we het draagvlak voor mogelijke oplossingen en de argumenten daarbij.

Stap voor stap
Deze vorm van samenspraak tussen bestuur en belanghebbenden is best bijzonder. We verwachten de keuzemogelijkheden snel en zorgvuldig op een rijtje te zetten. Dat gebeurt met een kleine groep van vertegenwoordigers, maar ook transparant voor iedereen.
· Vanaf eind mei hebben we online en telefonisch incheckgesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Corona-regels beperken de deelname aan samenkomsten tot maximaal 30 personen.
· De eerste brede dialoogsessie vindt plaats op 7 juli. We nodigen hiervoor gericht betrokken partijen uit en zetten ons in voor een evenwichtige vertegenwoordiging.
· Na de zomer zetten we de dialoog in dezelfde samenstelling voort, gericht op besluitvorming later dit jaar.
· We zullen na elke bijeenkomst breed communiceren over wat er is besproken. Daarnaast kunnen vanaf 1 juli relevante stukken (o.a. achtergronden, bestemmingsplan en bijbehorende relevante onderzoeken, notities en presentaties) door iedereen worden bekeken via de website van de gemeente: www.nuenen.nl
De bedoeling is dat later dit jaar een bestemmingsplan voor Nuenen West vastgesteld kan worden, met een passende oplossing voor de ontsluiting.

Motie van de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 29 mei heeft de gemeenteraad standpunten benoemd via een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’. In zeven punten heeft de gemeenteraad richtlijnen voor oplossingen genoemd, om aan te geven waar politiek draagvlak voor bestaat. In de commissie Ruimte van 16 juni is deze motie besproken. Parallel aan de dialoog, wordt deze ‘raadsvariant’ nader uitgewerkt en beoordeeld. De raadsvariant wordt in de zomer beoordeeld op effectiviteit en haalbaarheid en op 1 september (voorafgaand aan een volgende dialoogsessie) besproken in de Commissie Ruimte.

Bestemmingsplan en daarbuiten
In de dialoogsessies zoeken we oplossingen voor de verkeersafwikkeling binnen de plangrenzen van Nuenen West. Verkeer houdt niet op aan de grens van Nuenen West of Nuenen. We realiseren ons dat de verkeersafwikkeling in dit deel van Nuenen onder invloed staat van andere lokale en regionale ontwikkelingen. We gaan ook op zoek naar “bovenplanse” oplossingen, dus buiten het plangebied Nuenen West. Dat gebeurt niet in de dialoogsessies, maar later in de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes. Uiteindelijk moet heel Nuenen zo leefbaar en bereikbaar mogelijk blijven.

Contact
Hebt u vragen of wilt u meer weten over de dialoog, stuur dan een e-mail naar ontsluitingNW@nuenen.nl vragen over mobiliteit kunt u sturen naar mobiliteit@nuenen.nl
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 16-06-2020 en 22-06-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
CO2-weetje
Wist je dat:
•Led lampen tot 15 jaar meegaan en tot 90% minder stroom verbruiken.
•Je het beste alle gloei -en halogeenlampen direct kunt vervangen.
•Je de investering snel terug verdient en de jaren erna veel geld en CO2 uitstoot bespaard.

Voor meer informatie
Ook interessant: energie besparen
Wees alert op (cyber)criminaliteit
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.
De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, onbetrouwbare cybertesten en babbeltrucs.

Wat te doen tegen babbeltrucs?
Criminelen passen hun babbeltrucs aan op de actualiteit. Zo zijn er al voorbeelden van andere EU-landen waar iemand in dokterskleding aanbelt en beweert dat een familielid Corona heeft en dat er onmiddellijk een Corona test moet worden afgenomen. Wees er alert op wanneer iemand die u niet kent, op wat voor manier dan ook, toegang probeert te krijgen tot uw woning.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de Informatie Samenleving).
Coronavirus
Zomervakantie in het buitenland?

Vanaf 16 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar 16 Europese landen (zie plattegrond: aangegeven in geel). Het reisadvies voor landen wordt aangepast van ‘oranje’(vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).
Nieuwste op de lijst van landen die per 15 juni hun grenzen hebben geopend is Frankrijk, het land dat volgens het CBS het meeste aantal Nederlandse vakantiegangers trekt per jaar. (meer dan één miljoen).

Goede reisvoorbereiding
Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer. Maar het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico’s.
Het virus is nog onder ons en de situatie blijft onzeker. In alle landen blijven maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ga je op vakantie? Ga dan wijs op reis en bereid je goed voor. Begin bij het downloaden van de BZ-reisapp en lees goed het reisadvies van je vakantiebestemming.
Bij een opleving van het coronavirus kunnen landen opnieuw strenge maatregelen nemen. De situatie kan snel veranderen. Reizigers wordt geadviseerd zich goed voor te bereiden, door het reisadvies van te voren te raadplegen, een goede reisverzekering af te sluiten en de reis zorgvuldig te plannen.