Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 44
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl | open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

CMD werkt uitsluitend op afspraak
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met vragen over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen naar het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.Afvalweetje
Maak van je mondkapje geen zwerfkapje! Gebruik zoveel mogelijk herbruikbare mondkapjes. Wegwerpmondkapjes? Die horen na gebruik in de afvalbak.


Oproep inwoners Nuenen Noord
Denk mee over spelen, bewegen en ontmoeten
Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners - jong en oud - buiten kunnen spelen, bewegen en ontmoeten. Samen buiten zijn is namelijk leuk ťn gezond. Daarom maken we per wijk een plan. Nu is de wijk Nuenen Noord aan de beurt. Welke plekken in Nuenen Noord kunnen we gebruiken en wat kan er op die plek komen? Een bankje, een trapveld of een rekstok voor een workout? Maar ook: hoe kunnen we bestaande dingen, zoals een stoeprand, anders gaan gebruiken?

Woon jij in Nuenen Noord? Vul dan de online vragenlijst in!
Voor een goed plan hebben we jouw mening nodig. We hebben daarom een online vragenlijst gemaakt. Iedereen die in Nuenen Noord woont, kan de vragenlijst invullen, zowel jong als oud (misschien met hulp van iemand anders). Elk gezinslid mag de vragenlijst zelf invullen. Hoe meer bewoners hun mening geven, hoe beter wij een plan kunnen maken voor iedereen. Om de vragenlijst in te vullen ga je naar
app.maptionnaire.com/nl/9478 of scan je de QR code:
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
CO2-Weetje
Wist je dat :
∑ 9% van ons voedsel ongebruikt de afvalbak in gaat
∑ Alle Nederlandse huishoudens samen 590 miljoen kilo goed voedsel verspillen
∑ Dit 34 kilo voedsel per persoon per jaar is
∑ U hierop invloed heeft, door zelf slim in te kopen en juist gebruik.
∑ Mensen door initiatieven steeds bewuster omgaan met voedsel
Bron : www.milieucentraal.nl ook interessant www.togoodtogo.nl
Vergunningen periode 20-10-2020 en 26-10-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Je kunt hem invullen op je computer, laptop, tablet of smartphone. Invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst staat open t/m woensdag 4 november.
Bedankt voor je medewerking!
Nieuw: Buurtkracht EnergyParty online
Gemakkelijk vanuit  je eigen huis met dorpsgenoten in een informele sfeer ontdekken hoe je energie kunt besparen? De eerste online energieparty is op dinsdag 10 november. Meer weten of aanmelden?
www.buurkracht.nl/energyparty
Mantelzorgwaardering 2020
Gemeente Nuenen verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Zij waardeert de inzet voor de medemens enorm en stelt daar een attentie tegenover. U komt in aanmerking voor de waardering als u ingeschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Dit geldt ook voor de Jonge Mantelzorgers (8 tot 25 jaar).
Dag van de Mantelzorg
Een verwenbijeenkomst op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, is vanwege het coronavirus niet mogelijk dit jaar. Wel verzorgt het LON op deze dag een speciale uitzending voor mantelzorgers.

Bent u mantelzorger?
Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan iemand uit uw directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder, kind, broer, zus zijn, maar ook een ander familielid, vriend, buur of kennis.
Wanneer komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
U kunt de waardering aanvragen als u dit jaar gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer uren per week (mantel)zorg heeft verleend. Mantelzorgers vanaf 8 jaar kunnen zich inschrijven.

Overige voorwaarden zijn:
•Degene aan wie de zorg wordt verleend (de zorgvrager) woont in gemeente Nuenen.
•Per zorgvrager kan men maximaal één waardering aanvragen.
•De mantelzorger mag buiten de gemeente Nuenen wonen.
•De mantelzorgwaardering kunt u alleen ontvangen als u vóór 1 november a.s. ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg Nuenen.

Verstrekking

De mantelzorgwaardering wordt éénmaal per jaar verstrekt.

Aanmelden voor de waardering

Vul via de website www.nuenen.nl het aanmeldformulier in en stuur of mail dit naar:
Steunpunt Mantelzorg CMD Nuenen, Berg 22c, 5671 CC Nuenen CA, of steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg 040-2831675
Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft.


Week van de pleegzorg
Van 28 oktober tot en met 4 november is de Week van de Pleegzorg. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Gemeente Nuenen onderschrijft dit belang en wil pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Heb jij daar eens over nagedacht?
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Openjewereld.nu
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd wat jij kunt doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de landelijke wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want voor ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.

Wil je weten of pleegzorg iets is voor jou?

Vraag een informatiepakket aan via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl of volg vrijblijvend de online informatieavond. De eerstvolgende is op donderdag 19 november van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden hiervoor gaat heel eenvoudig via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond.


Nuenen Veilig
Donkere dagen offensief: voorkom woninginbraken
Alleen als iedereen extra alert is en preventieve maatregelen neemt tijdens
de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken.
De ervaring heeft geleerd dat dieven in de donkere maanden sneller hun
slag slaan. Vooral wijken in de directe omgeving van afritten van snelwegen
bleken extra kwetsbaar. Neem preventiemaatregelen en meld verdachte
zaken. De politie is in deze donkere herfst- en wintermaanden weer extra
alert.

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad
80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van
burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden.

Voorkomen is beter dan genezen
Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, en preventieve acties houden. Je kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een woninginbraak door onder meer te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als je weggaat. Kijk voor meer preventietips op www.politie.nl
Bent je toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!
Mijn energierekening
Een gemiddeld gezin betaald in 2020 ongeveer 1690 euro aan energiekosten. Wat zie ik op mijn rekening staan? Kan ik mijn maandlasten omlaag krijgen? Feiten en tips op een rijtje.

Geen invloed
•Netbeheerkosten van je aansluiting, de meter en transport van energie liggen vast
•Energiebelasting wordt door de overheid bepaald
•Opslag duurzame energie (ODE): een ‘belasting’ om opwekken duurzame energie te stimuleren en mensen te stimuleren zuinig met energie om te gaan
•Prijs elektriciteit: nu 22,5 cent : marktprijs 7,5 cent en 15 cent energiebelasting en ODE
•Gasprijs : in 2020 gemiddeld 82 cent : marktprijs 32 cent en 50 cent energiebelasting en ODE
•Over de energiebelasting en ODE betaal je 21% btw
•Vermindering energiebelasting: dit is een bedrag dat ieder huishouden met een elektriciteitaansluiting terug krijgt: dat is voor 2020 €527

Beetje invloed
Door de keuzevrijheid van energieleverancier is het slim dit jaarlijks te bekijken. Daar zijn goede vergelijkingssites voor.

Wel invloed
•Elektriciteit : plaatst LED lampen of LED tl, installeer zonnepanelen, kies voor zuinige apparatuur, maak keuzes om bijvoorbeeld je was anders te drogen. Een waslijn in plaats van een droger.
•Gas : de grootste kostenpost op je rekening is gas verbruik. Door goede isolatie van je woning is deze vaak te halveren. Isoleren en ventileren gaan hand in hand dus informeer je goed. Dat kan door tochtstrips te plaatsen, deuren goed dicht te houden of door grotere maatregelen zoals dak-, vloer- en spouwisolatie. Door te isoleren verdien je de investering terug en dan krijg je het extra comfort gratis jaar in jaar uit.

Wie bespaart betaald minder energiebelasting!
Maak gebruik van de regelingen die er nog zijn. De beste tip is: ga struinen op www.milieucentraal.nl . Dat is de bron voor dit artikel. Een informatieve site die u inzicht geeft in hoe u uw  rekening en wooncomfort in uw voordeel kunt beïnvloeden.
Voor alle woningeigenaren: hebt u uw voucher van € 70 al verzilvert? Er is nog €170.000 in kas voor kleine energiemaatregelen. Kleine moeite voor jarenlang plezier.


Gratis webinair over opvoeden en social media/internet
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen.
Je krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.
De coronamelder-app
Vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Voorkom dat je onbewust een ander besmet  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.