Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 3
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Commissievergaderingen januari
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze vergaderingen zijn
in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://raadsinformatie.nuenen.nl en
liggen ter inzage in het gemeentehuis
24 januari 2017 Commissie Ruimte
· Bomenbeleidsplan 
· Bomenverordening 
· Vaststellen bestemmingsplan ‘Kapperdoes-tuincentrum’ 
· Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Mauritsgaarde 4’ 
· Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen 2017 Verhoging krediet
Europalaan HOV2

25 januari 2017  Commissie Samenleving, deze commissievergadering
gaat niet door

26 januari 2017 Commissie ABZFin
· Ontwerp Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017


Afvalstofheffing niet meer via Brabant Water
Tot en met 2016 betaalde u afvalstoffenheffing aan Brabant Water. U ontvangt
voortaan van de gemeente een aanslag. Hierop staat dan de WOZ-beschikking,
eventuele OZB en de afvalstoffenheffing voor 2017.
De rioolheffing blijft u zoals gewoonlijk aan Brabant Water betalen. Daar
verandert niets aan.

Afvalstoffen en reinigingsrechten
De gemeente moet huishoudelijk afval ophalen. Hiervoor betaalt u een vast
recht. Ieder huishouden moet vastrecht voor de afvalstoffenheffing betalen. Het
vastrecht bedraagt dit jaar € 107,04. Naast dit vastrecht moet u ook betalen
voor het ledigen van de afvalcontainers of het gebruik maken van de
ondergrondse containers. Deze ledigingen worden achteraf in rekening gebracht.
Begin 2018 ontvangt u hiervoor een aanslag.

U gaat verhuizen?
Een verhuizing binnen de gemeente in de loop van het belastingjaar heeft geen
invloed op uw aanslag. Als u naar een andere gemeente verhuist dan wordt de
aanslag automatisch door de gemeente aangepast.

Bedrijven die huishoudelijke afvalstoffen door de gemeente laten afvoeren
betalen ook het vastrecht reinigingsrechten van € 107,04. Over dit bedrag moet
ook nog BTW betaald worden.
Bedrijven die geen huishoudelijk afval aanbieden betalen geen
afvalstoffenheffing of reinigingsrechten.

Mijn overheid
U kunt voortaan de aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen.
Meldt u zich daarvoor aan bij “Mijn overheid” via www.mijnoverheid.nl

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Wij zijn bereikbaar op
maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 via telefoonnummer (040)
2631 631. Op vrijdag zijn wij van 08.30 tot 12.30 via hetzelfde telefoonnummer
bereikbaar.


Breng uw tuinafval gratis naar een van de groenbakken bij u
in de buurt
Zodra de bladkorven verdwijnen, worden er op 13 plekken in Nuenen
groenbakken geplaatst waar u gratis uw tuinafval kunt brengen. Uw groene
container kunt u in de winter minder vaak aanbieden en in de zomermaanden
vaker dan u gewend bent. Het tarief per leging is sterk gedaald naar €1,00 per
keer.
Nog meer scheiden
Vanaf 1 februari heeft de gemeente Nuenen een nieuwe overeenkomst met de
verwerker van GFT+E afval. Dit betekent dat het tuinafval op een andere manier
verwerkt wordt dan het GFT+E afval samen. Daarom vragen wij u om uw
tuinafval te brengen naar één van de 13 brenglocaties, natuurlijk mag het nog
steeds in de groene container. Op de Brabantring, De Polder, Eikelkampen,
Lindenhof, Lissevoort, Lobroec, Meijerijlaan, Nico Eekmanlaan, Oude kerkdijk,
Tomakker, W. Alexandersstraat, Wettenseind, Wielewaallaan worden de locaties
de komende weken ingericht.
Afvalloos Nuenen
Samen met u werken we aan een afvalloos Nuenen, dit betekent zo min mogelijk
restafval en zoveel mogelijk afval dat gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe
producten. Om het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u
gebruik maken van één van de 13 brenglocaties of de milieustraat waar u gratis
uw tuinafval kunt brengen.
Meer ruimte nodig?
Is één keer per maand legen van de groene container in de wintertijd voor u te
weinig? Dan kunt u een extra of een grotere container aanvragen via de
website. Hieraan zijn kosten verbonden.
Heeft u vragen over de afvalinzameling, kijkt u in de afvalkalender op
afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente Nuenen 040
2631631. Heeft u een klacht of opmerking over afval of de inzameling, dan kunt
u een melding maken op www.nuenen.nl


Afvalweetje
Let op, de GFT+E inzameling is gewijzigd in 2017! Kijk op uw afvalkalender via
afvalkalender.nuenen.nl
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016