Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 5
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 21-01-2018 en 28-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Verkeer
Noodreparaties asfalt Smits van Oyenlaan Nuenen
Aan het wegdek van de Smits van Oyenlaan is vorstschade ontstaan. Daarom worden op de avond en nacht
tussen donderdag 8 februari 20.00 uur en vrijdag 9 februari 6.00 uur noodreparaties uitgevoerd. Het betreft
reparaties op het gedeelte vanaf de bebouwde kom grens richting Gerwen tot aan de Vincent van Goghstraat.

Het verkeer wordt geregeld via verkeersregelaars en een omleiding door Nuenen-oost. Hierdoor kunt u enige
hinder ondervinden. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.


Afvalweetje
De 14 groenbakken voor het snoei- en tuinafval zijn NIET bedoeld voor hoveniers. Hun bedrijfsafval moet naar
de milieustraat (= ook gratis).


Openbare vergaderingen

6 feb. Wijkraad Eeneind
Dinsdag 6 februari komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen
in ít Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van
harte welkom. Zie: www.eeneind.net/wijkraad.html

8 feb. Commissie Straatnaamgeving
Op donderdag 8 februari om 11.30 uur is de openbare vergadering van de commissie Straatnaamgeving in het
gemeentehuis. Op de agenda staat o.a.:Nuenen-West; Wijkpark Nuenen-West.

9 feb. Centraal Stembureau
Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur is de openbare vergadering van het Centraal Stembureau in het
gemeentehuis. Op de agenda staat ivm de gemeenteraadsverkiezing: de kandidatenlijsten, de kandidaten, de
aanduidingen en de nummering. Zie artikel verderop.


Politiesteunpunt dicht met carnaval
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen is gesloten op
carnavalsmaandag- en dinsdag. Dit betreft de data 12 en 13 februari.

Bureaus in de regio open
De politiebureaus in de regio zijn op carnavalsmaandag- en dinsdag alleen in de ochtend geopend van 09.00
t/m 12.00 uur. Dit zijn de politiebureaus in:
∑ Geldrop (Laan der vier Heemskinderen 15)
∑ Maarheeze (Kijkakkers 37)
∑ Valkenswaard (Waalreseweg 5)
Iedereen uit Nuenen kan hier ook terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een afspraak maken via
het algemene politienummer 0900 - 8844.


Vuurwerkafvalinzameling
1800 kg vuurwerkafval ingezameld
Op 2 januari kon u in Nuenen weer uw vuurwerkafval inleveren bij containers op het Vincent van Goghplein, in
Nederwetten en in Gerwen. Er werd volop gebruik van gemaakt. Maar liefs 1800 kg vuurwerkafval is er door de
inwoners ingeleverd. Het inleveren van vuurwerkafval is niet alleen gratis, het is ook veilig en uw
restafvalcontainer raakt niet zo snel vol.
Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Vergadering over geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
Als gevolg van artikel I 2 van het Kiesbesluit organiseert het Centraal Stembureau op 9 februari 2018 om 16.00 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering waarin zij zal beslissen over:
Prijswinnaar
Bij inlevering van het vuurwerkafval kreeg iedereen een lot en maakte zo kans op een leuke prijs. Dit jaar ging de prijs naar de heer Luc van der Putten. Hij kreeg de uit handen van wethouder Henk Pero. Hij won een arrangement van Vincentre voor 2 personen. Proficiat! 

Nuenen afvalloos
Wij bedanken u voor het inzamelen van het vuurwerkafval! De inzamelactie is een van de activiteiten onderweg naar een afvalloos Nuenen in 2020. We streven samen naar nog maar 5% restafval in 2020. Het gaat al heel goed maar het kan nog beter. Kijk voor informatie over afval scheiden in de afvalkalender.
∑ de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
∑ het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
∑ het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
∑ de nummering van de geldig verklaarde lijsten.
Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Referendum
Eveneens op 21 maart 2018 organiseert de Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet).

Iemand machtigen in Nuenen c.a.
Voor het referendum kunt u iemand machtigen die niet in de gemeente Nuenen c.a. woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming.
De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmacht bewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Met kiezerspas buiten Nuenen c.a.
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling Dienstverlening of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna van ons een kiezerspas. De kiezerspas die mondeling aangevraagd wordt na vrijdag 16 maart t/m dinsdag 20 maart, daarvoor moet de persoon zelf zorgen dat de stempas bij degene die voor hem gaat stemmen komt. In de andere gevallen sturen wij de kiezerspas rechtstreeks naar degene die voor  hen gaat stemmen.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01