Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 8
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 11-02-2018 en 18-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Afvalweetje
Wist u dat uw restanten medicijnen (zonder doosje) en gebruikte en ongebruikte injectiespuiten / naalden kunt
inleveren bij de apotheek of bij de milieustraat Nuenen. Vergeet uw milieupas niet.


Gemeenteraadsverkiezing
In een openbare zitting van het Centraal Stembureau zijn op 9 februari om 16.00 uur vastgesteld de:
- Geldigheid van de kandidatenlijst
- Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
- Handhaving van de geplaatste aanduiding (partij naam boven de kandidatenlijst)
- Het nummeren van de kandidatenlijst
De kandidatenlijsten zijn inmiddels onherroepelijk geldig verklaard.
De 10 partijen zijn op volgorde:
1 W70 Nuenen Gerwen Nederwetten Eeneind
2. Democraten 66 (D66)
3. SP (Socialistische Partij)
4. VVD
5. CDA
6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7. GROENLINKS
8. Combinatie Nuenen c.a.
9. Lijst Pijs
10. Nuenens Belang
Voor meer informatie en de volledige kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing, zie www.nuenen.nl


Dorps-en wijkraadsverkiezing
Op woensdag 21 maart 2018 is er in onze gemeente ook de verkiezing van de leden van de Wijkraad Eeneind,
de Dorpsraad Nederwetten en de Dorpsraad Gerwen. Inmiddels zijn de kandidaten bekend en de volgorde van
de kandidaten op de kieslijst is door loting tot stand gekomen. Voor meer informatie en de volledige
kandidatenlijsten voor de dorps- en wijkraadverkiezing, zie: www.nuenen.nl


Referendum
Op woensdag 21 maart 2018 is er een raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (Wiv) ook wel genoemd: de Sleepwet.
Voor meer informatie over dit referendum verwijzen wij u naar: www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-
2017 . De wettekst van de WIV 2017 kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2018/01/31/tekst-wiv-2017
Er wordt ook een exemplaar ter inzage gelegd op het gemeentehuis vanaf woensdag 21 februari. Ook op de
website www.nuenen.nl kunt u terecht voor meer informatie.


18 jaar? Laat je stem niet verloren gaan!
Op woensdag 21 maart a.s. worden in Nuenen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook organiseert de
Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. En woon je in Gerwen,
Nederwetten of op het Eeneind, dan mag je ook je stem uitbrengen voor deze lokale dorps-en
wijkraadverkiezing.

Ben je het afgelopen jaar 18 jaar geworden? Dat betekent dat jij je mening mag geven over de
volksvertegenwoordigers en de politiek in Nederland. Maak daar gebruik van!
Geef je stem aan de partij die jou de komende vier jaar in de lokale politiek mag vertegenwoordigen en je
mening over de zogenaamde Sleepwet. Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de
regering zich opnieuw beraden over deze wet over de digitale veiligheid van Nederlanders.

De stemlokalen zijn op 21 maart aanstaande geopend van 07.30 tot 21.00 uur en dan heb jij het voor het
zeggen. Laat je stem niet verloren gaan!


Groot onderhoud N615 (Gerwen-Beek en Donk)vinciale weg N615 van Gern
De provinciale weg N615 van Gerwen naar Beek en Donk (Lieshoutseweg/Gemertseweg) is toe aan
grootonderhoud. De provincie gaat daarom werkzaamheden uitvoeren aan deze weg. De werkzaamheden zullen
plaatsvinden vanaf de Bosweg, ten noorden van de kom Gerwen, tot de aansluiting op de rotonde bij de N279,
ten oosten van de kern Beek en Donk.
De uitvoering staat gepland vanaf mei 2018 en zal vůůr de winter van 2018 uitgevoerd zijn.
Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/N615. U kunt zich via de site ook aanmelden voor een nieuwsbrief.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01