Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 11
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 04-03-2018 en 11-03-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Reumafonds.Afvalweetje
Melk- en sappakken hebben een folielaag aan de binnenkant en horen in de (gratis) PMD zak, het mag NIET in de papiercontainer.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Aanvragen lintjes 2019
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Verraste blije gezichten. Spontane reacties en mooie herinneringen. De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding blijft een bijzonder moment. Ken jij iemand die waardering verdient, omdat hij of zij zich al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? Meld deze kanjer dan nu aan voor een lintje. Aanvragen voor de Lintjesregen 2019 moeten 1 augustus 2018 bij de gemeente Nuenen binnen zijn
Begin tijdig
Ken je iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding? Neem dan tijdig contact op met de medewerkster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 of mail:
b.schulkes@nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan komen. En op welke manier de aanvraag het beste kan
worden ingediend. Het aanvragen van een lintje is gratis.

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzondere gelegenheid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor
moet zes maanden van tevoren binnen zijn bij de gemeente. Er zijn wel regels aan verbonden. Neem voor de
zekerheid even contact op met de gemeente.

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie. Bij het tabblad Voordragen vindt je ook het aanvraagformulier.


Identiteitsfraude in horeca onder jongeren
Veel jongeren gaan graag op stap. Regelmatig horen wij van incidenten waarbij een (minderjarige) jongere, een
horecagelegenheid probeert binnen te komen met een vals of vervalst legitimatiebewijs. Het gaat hierbij om
jongeren die een identiteitsbewijs lenen of uitlenen zodat minderjarigen bijvoorbeeld een horecagelegenheid
binnen kunnen komen. Deze jongeren plegen identiteitsfraude. Dit is strafbaar. Zij riskeren dat ze enkele jaren
niet over een paspoort kunnen beschikken vanwege de fraude. Er mag bijvoorbeeld geen paspoort worden
verstrekt en al eerder afgegeven paspoorten kunnen worden ingenomen. Hierdoor is bijvoorbeeld een
buitenlandse vakantie met ouders of een studiereis voor school niet mogelijk. Jongeren of hun ouders zijn niet
op de hoogte van deze mogelijke gevolgen.

Wat mag dus niet:
- gebruik maken van een vals of vervalst legitimatiebewijs, zoals ID-kaart, paspoort, rijbewijs (gebruiker)
- een valse naam opgeven
- jezelf als iemand anders uitgeven
- jouw legitimatiebewijs aan iemand anders geven (verstrekker).

Als de gemeente op de hoogte wordt gesteld van een zogenaamde identeitsfraude dan worden beide jongeren
opgeroepen voor een gesprek. Zowel de gebruiker als de verstrekker. De gemeente neemt van beide jongeren
hun verklaring op en stuurt deze door naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG). De Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens beoordeelt de verklaringen en besluit de jongeren al dan niet op de signaleringslijst te
plaatsen. Dit RPS (Register paspoortsignaleringen) is een registratie van personen aan wie een paspoort kan
worden geweigerd. En van wie een al verstrekt paspoort vervallen kan worden verklaard.
Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de week vrijwilligerswerk verrichten.
Deze verdiensten moeten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? Er komt nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel informatie verzamelen. Die info kan via de burgemeester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel als adviesorgaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit zelf leiden tot de ondertekening van het Koninklijk Besluit.