Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 12
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Verkeer
Militaire Oefening 27 tot en met 31 maart 2017
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 27 tot en met 31 maart 2017 een militaire oefening in onder
andere Nuenen. U kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 100 personen deel en
zij worden logistiek ondersteund door 31 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 17 Pantserinfanteriebataljon  uit Oirschot.


Uitnodiging raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 30 maart 2017 in de raadzaal in het Klooster. De vergadering begint
om 19:30 uur via nuenen.raadsinformatie.nl is de raadsvergadering live te volgen en na afloop terug te kijken. 
Ook vindt u hier de volledige agenda en bijbehorende stukken.

Onderwerpen
• Instellen Rekenkamercommissie
• Woonplaatsvereiste burgemeester
• Benoemen leden Welstandscommissie
• Bestemmingsplan Olen 32
• Toekomstvisie WSD
• Initiatiefvoorstel Gemeentelijke onderscheidingen ingediend door W70, D66, SP, CDA, GL

Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Uitnodiging vergadering wijkraad Eeneind
Dinsdag 28 maart komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw
Driessestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Meer
informatie via www.eeneind.net/wijkraad.html


Afvalweetje
Gratis compost op de milieustraat Nuenen
Gemeente Nuenen doet mee aan de Landelijke compost actie. Met de milieupas kunnen inwoners van Nuenen
gratis compost ophalen. Op=Op.
De compost wordt los aangeboden. Je kunt dit zelf op een aanhanger of in zakken scheppen. Je moet zelf
zorgen voor de zak en schop. Je mag maximaal 1m3 meenemen. Denk bij vervoer op een aanhanger aan een
dekzeil voor het veilig vervoeren.


Jaarprogramma BOA's
Nuenen controleert op het thema afvaldumpingen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor de
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema
afvaldumpingen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. Lees verder


Stand van zaken huisvesting en inburgeren vergunninghouders
Op 7, 15 en 16 maart zijn in Nuenen, Nederwetten en Gerwen Inloopavonden gehouden. Inwoners konden
vragen stellen én tips en suggesties geven over de huisvesting en inburgering van 81 aan de gemeente
Nuenen toegewezen vergunninghouders (vluchteling met een verblijfsvergunning). Lees verder


Gemeentelijke aanslagen Nuenen 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februari. Dit jaar ontvangt u die eind maart. Op
deze aanslag staat (indien voor u van toepassing) vermeld:
- de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van het object;
- het bedrag voor de Onroerende zaakbelasting;
- het bedrag voor het Vastrecht 2017 afvalstoffenheffing;
- het bedrag voor de Reclamebelasting.

De rioolheffing blijft u zoals gewoonlijk aan Brabant Water betalen.

Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de bijsluiter vindt u nadere informatie over de verschillende
belastingsoorten, de betaling, de kwijtschelding en de mogelijkheden hoe en bij wie u bezwaar tegen deze
aanslag kunt maken. Ook staat vermeld waar u inlichtingen kunt verkrijgen indien u nog vragen heeft.
Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op
overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email krijgen over een
kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt direct de achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media voor de gemeentelijke nieuwsberichten.
Gedurende een gewenningsperiode van zes maanden vullen we de nieuwsberichten aan met een beknopt
overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen.

Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040) 2631631 bij het KCC van de
gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra
service bieden we graag.
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. Fonds Gehandicaptensport.


Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch bekendmaken en kennisgeven.
De lange en vaak moeilijk leesbare juridische teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten in de Rond de
Linde. Deze ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl
Vergunningen periode 13-03-2017 en 17-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.


Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd