Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 12
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 11-03-2019 en 18-03-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Textiel wordt in Nuenen opgehaald door Sympany.


Verkeer
Afsluiting Soeterbeekseweg
In de periode 1 april tot en met 17 mei wordt de Soeterbeekseweg afgesloten voor autoverkeer in verband
met herstelwerkzaamheden aan de rijbaan. De afsluiting vindt plaats tussen de Zandstraat en Boord. Er wordt
een omleidingsroute aangegeven.
Voor fietsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route beschikbaar. Ter plaatse van de
werkzaamheden zullen fietsers wel even te voet verder moeten.

Asfalteringwerkzaamheden CollseHoefdijk
Voor groot onderhoud wordt de asfalt deklaag van de CollseHoefdijk vervangen vanaf de A 270 tot en met de
Rotonde Collseweg. Deze werkzaamheden starten op 1 april en zijn 7 april afgerond. Omdat de werkzaamheden
grote invloed hebben op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer worden de werkzaamheden in de
avond/nacht tussen 21:00 en 06:00 uur uitgevoerd. In deze periode wordt het verkeer omgeleid. Overdag
tussen 06:00 en 21:00 uur zijn alle wegen inclusief de op- en afritten van de A270 volledig open voor
verkeer.  De informatie staat ook op www.nuenen.nl en u kunt ons ook bellen 040-2631631.


Raadsvergadering 28 maart 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

28 maart 2019 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 18.00 uur (let op: gewijzigd aanvangstijdstip)
Onderwerpen o.a.
· Structuurvisie Nuenen Zuid
· Deelname in Van Gogh Vastgoed N.V.
· Onderzoek toekomstbestendig Nuenen
· Participatiehuis Nuenen c.a.
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Enquête kermis Nuenen
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
De gemeente Nuenen vindt het belangrijk om te weten wat u vindt van de jaarlijkse kermis in het dorp Nuenen. We hebben hier een negental vragen over de kermis. Via www.nuenen.nl/onderzoek kunt u op eenvoudige en snelle wijze de vragen beantwoorden.
Help de gemeente met de omgevingsvisie
Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeente moeten we één visie ontwikkelen voor
het gehele dorp, inclusief Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ontwikkelrichting voor
Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om het dorp te kunnen profileren. In de Brainportregio, maar
ook om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi kans om te horen van onze
inwoners en ondernemers wat zij fijn vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aandacht
verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. We halen kwaliteiten, ambities en
aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij
de weekmarkt, de sportvereniging, het gemeenschapshuis, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk mensen,
jong en oud, vragen stellen over Nuenen Wellicht krijgt u ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u
mee? De vragen staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Groepsgesprekken ondernemers
Wij organiseren ook groepsgesprekken voor ondernemers:
· Data ochtenden: 8:00-10:00uur: 25, 29 maart 3, 8, 10 april.
· Data avonden: 18:00-20:00uur: 26 maart 2, 4 april.
Deze sessies bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken over de sterke/ zwakke punten van het
dorp en waarmee Nuenen zich kan onderscheiden. Schrijf u in via bedrijfscontact@nuenen.nl onder
vermelding van uw naam, voorkeursdatum en uw bedrijfsnaam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een
bevestiging van ons.
Provincie: Nuenen scoort prima
De Provincie houdt toezicht op de gemeenten als het gaat om hoe zij archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, de huisvesting van vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening geregeld hebben en uitvoeren.
Uit de rapportage over dat toezicht in 2018 blijkt dat de gemeente Nuenen op deze vlakken goed scoort. Monumentenzorg is in 2018 niet gemeten en de gemiddelde score voor de huisvesting vergunninghouders is te wijten aan een achterstand, die we inmiddels ook alweer hebben ingelopen.
Rondleidingen structuurvisie "De Wereld van Van Gogh"
Sinds 8 maart 2019 is de structuurvisie ’De Wereld van Van Gogh’ gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl De structuurvisie bevat een beschrijving van de ruimtelijke ambitie voor het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck. Hoe willen we dat dit gebied er in de toekomst uit ziet? Om onze inwoners op een interactieve én gezonde manier kennis te laten maken met het gebied van De Wereld van Van Gogh, organiseren wij een aantal rondleidingen.
Rondleidingen
Verzamelen bij Het Klooster in Nuenen.
De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.
Zaterdag 30 maart:
•Van 13.00u tot 15.00u
•Van 15.00u tot 17.00u
Woensdag 3 april:
•Van 15.00u tot 17.00u
•Van 17.00u tot 19.00u

Aanmelden
Wilt u graag deelnemen aan de rondleiding? Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 25 maart door een e-mail te sturen naar dewereldvanvangogh@nuenen.nl Vermeld daarbij a.u.b. uw volledige naam en het moment van uw voorkeur. Meer informatie leest u op onze website.
Succesvolle Boomfeestdag 2019
Vorige week woensdag was het Nationale Boomfeestdag 2019. In weer en wind hebben  leerlingen van twee Nuenense basisscholen (de Wentelwiek en de Crijnsschool) flink gewerkt om heel veel bomen te planten. Een onvergetelijke ervaring en een goede bijdrage aan het thema 'ieder kind een boom'. Wethouder Hetty Tindemans plantte ook een boom, samen met jeugdburgemeester Joy en jeugdwethouder Floor.
Wethouders in actie tijdens NL Doet
De vier wethouders van Nuenen deden vrijdag 15 maart mee met NL doet. Bij dorpsboerderij Weverkeshof gingen zij de zolder witten. Ook al heeft De Weverkeshof zo’n 100 vrijwilligers, er is werk genoeg. NL doet bedankt alle vrijwilligers. Dankzij alle inzet is Nederland in het algemeen en dorpsboerderij Weverkeshof in het bijzonder weer een stuk mooier geworden.
Duurzaamheid: "De Klimaatjes" voor uw (klein)kinderen
Een leuk en duurzaam cadeau-idee? Vanaf zaterdag 23 maart start de boekenweek. Koop voor uw kind of kleinkind een boek uit de reeks ‘klimaatjes’ (vanaf 5 jaar). De Klimaatjes zijn zeven dierenvrienden die de hoofdrol spelen in deze vrolijk geïllustreerde prentenboeken over duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering. https://www.deklimaatjes.com
Oproep Oranje Fonds collecte
Kan jullie stichting of vereniging extra geld gebruiken? Doe mee met de Oranje Fonds Collecte van 11 t/m 15 juni. 50% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar jullie. De andere 50% gaat naar sociale projecten in onze provincie.
Wees er op tijd bij, want er zijn nog maar 4 collectegebieden beschikbaar in Nuenen.. Een collectegebied claimen kan via www.oranjefonds.nl/collecte Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april. Doe je mee?
Jeugdburgemeester
Jeugdburgemeester Joy Bloos neemt haar taak heel serieus. Toen zij afgelopen zaterdag 16 maart premier Mark Rutte tegen kwam in Eindhoven raakte zij met hem in gesprek. Joy zei tegen hem dat ze jeugdburgemeester is van Nuenen en dus eigenlijk een collega van Mark is. Dit vond hij erg leuk. Als aandenken van deze ontmoeting volgde natuurlijk nog even een foto. Zo is Joy een ware ambassadeur van Nuenen.