Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 13
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 18-03-2019 en 25-03-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Verkeer
Afsluiting Soeterbeekseweg
In de periode 1 april tot en met 17 mei wordt de Soeterbeekseweg afgesloten voor autoverkeer in verband
met herstelwerkzaamheden aan de rijbaan. De afsluiting vindt plaats tussen de Zandstraat en Boord. Er wordt
een omleidingsroute aangegeven.
Voor fietsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route beschikbaar. Ter plaatse van de
werkzaamheden zullen fietsers wel even te voet verder moeten.

Asfalteringwerkzaamheden CollseHoefdijk
Voor groot onderhoud wordt de asfalt deklaag van de CollseHoefdijk vervangen vanaf de A 270 tot en met de
Rotonde Collseweg. Deze werkzaamheden starten op 1 april en zijn 7 april afgerond. Omdat de werkzaamheden
grote invloed hebben op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer worden de werkzaamheden in de
avond/nacht tussen 21:00 en 06:00 uur uitgevoerd. In deze periode wordt het verkeer omgeleid. Overdag
tussen 06:00 en 21:00 uur zijn alle wegen inclusief de op- en afritten van de A270 volledig open voor
verkeer.  De informatie staat ook op www.nuenen.nl en u kunt ons ook bellen 040-2631631.


Afvalweetje
Vanaf 3 april is de milieustraat op woensdagavond weer open tot 20.00 uur.


Noodingreep dood hout Boordseweg
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Op dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart verwijderen we dood hout uit de eiken aan de Boordseweg in Nuenen. Tijdens deze noodingreep zijn vakken van de weg afgesloten voor verkeer zodat de aannemer veilig kan werken. Met een kleine omweg kan het verkeer de weg vervolgen.
Commissie Straatnaamgeving
De Commissie Straatnaamgeving komt in een openbare vergadering bijeen op donderdag 28 maart 2019 om 15:00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere de straatnaamgeving van De Luistruik.


Wijkraad Eeneind

Dinsdag 2 april komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen
in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie: www.eeneind.net/wijkraad.html


Innovatie theatervloer Het Klooster gaat energie opwekken
Als het aan wethouder Joep Pernot ligt, wordt Het Klooster in Nuenen het eerste theater in Nederland met een theatervloer die energie opwekt door trillingen. Op deze duurzame manier wordt het theater voor wat betreft licht en geluid zelfvoorzienend.

Sociaal-cultureel centrum Het Klooster krijgt dit jaar een opknapbeurt. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en de theaterzaal wordt gerenoveerd. Omdat gemeente Nuenen duurzaamheid als speerpunt heeft, is onderzocht op welke manier duurzame innovaties kunnen bijdragen aan de renovatie van het Klooster. In samenwerking met de TU/e is een innovatieve theatervloer ontwikkeld: trillingen in de vloer worden omgezet in energie, die vervolgens weer gebruikt kan worden voor de verlichting en het geluid van de ruimte.

Wethouder duurzaamheid Joep Pernot: ‘Ik ben hartstikke trots dat we een duurzame techniek als deze naar Nuenen kunnen halen. Het Klooster wordt hiermee een dorpshuis 3.0’. Om tegemoet te kunnen komen aan de forse energiebehoefte zal het programma van het theater aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn bijvoorbeeld grote musicalproducties en bekende nationale dancefeesten.

Aanstaande maandagmiddag vindt een eerste proefopstelling plaats van de innovatieve theatervloer. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Wethouder Joep Pernot geeft om 15:00 uur een korte toelichting over de werkwijze. Ook kunt u zelf ervaren hoe trillingsenergie tot stand komt. U komt toch ook?Vakantiebanenmarkt Nuenenscollege op 3 april
Om jongeren uit Nuenen en omgeving de kans te geven een leuke en geschikte vakantiebaan te vinden is er op woensdag 3 april van 14:00 - 17:00 uur een vakantiebanenmarkt bij het Nuenenscollege, Sportlaan 8 te Nuenen. Vooral interessant voor eindexamenkandidaten die van half mei tot en met eind augustus beschikbaar zijn voor een vakantiebaan. Meer informatie via telefoonnummer 040-2836990 of via mail:
Eerste ster "keurmerk" veilig ondernemen voor Nuenen centrum

Het centrum van Nuenen heeft onlangs de eerste ster van het landelijke Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het certificaat is donderdag 21 maart uitgereikt aan leden van de werkgroep KVO, waarin gemeente, politie, brandweer, ondernemers en het centrummanagement zijn vertegenwoordigd. Reden voor het toekennen van het keurmerk is de wijze van samenwerking binnen de Nuenense werkgroep en het feit dat we een eerste aanzet tot verbeterpunten hebben opgesteld
Keurmerk KVO
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)en heeft als doel een winkelgebied op alle mogelijke onderdelen veilig te maken. Niet alleen een veilig ondernemersklimaat, maar ook een optimale veiligheid voor de bezoekers en bewoners van het centrum. Aan de hand van ondernemers enquêtes, cijfers van politie en gemeente en een schouw door het centrum, is een maatregelenmatrix opgesteld waarin de doelstellingen, prioriteiten en te nemen maatregelen voor het centrum van Nuenen zijn opgenomen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse, uiteenlopende aspecten: brandveiligheid, criminaliteit en onveiligheid, overlast, communicatie, verkeer, onderhoud en beheer. Samenwerking tussen de betrokken organisaties is dan ook van essentieel belang. Voor Nuenen is een werkgroep actief, waarin alle betrokken instanties samenwerken om de veiligheid in het centrum van Nuenen te waarborgen en te verbeteren. In totaal kunnen organisaties 3 sterren ontvangen. De tweede en derde ster worden uitgereikt na een jaarlijkse toetsing op basis van de mate van uitvoering van de maatregelen.

Op naar de volgende ster voor Nuenen!


Landelijke opschoondag groot succes
Vorige week zaterdag tijdens de Landelijke opschoondag zijn veel inwoners aan de slag gegaan om zwerfafval op te ruimen. De gemeente faciliteerde deze dag met schoonmaakspullen. In de Hofwijk was er een leuke opkomst van jong en oud.
De flinke hoop zwerfafval is door een vader en dochter verzameld in de omgeving van het viaduct bij de Jhr Smits van Oyenlaan. De opschoondag 2019 was ook in Nuenen een groot succes. Bedankt vrijwilligers!


Schoolklas leert over thema bouwen

Op dinsdag 19 maart heeft onze medewerker Robin uitleg gegeven over het thema Bouwen aan de kinderen van groep 5 van de Crijnsschool. Na uitleg in de klas liepen de kinderen naar de locatie aan de Zuiderklamp om een kijkje te nemen naar de werkzaamheden. Het was een leerzame dag.
Duurzaamheid: droog? vang regenwater op
De zomer van 2018 was extreem droog. Dat maakte in grote delen van Nederland duidelijk dat het belangrijk is om zuinig om te gaan met water. Eén van de manieren om dat te doen is door het regenwater van uw dak niet langer te laten afvoeren via het riool, maar door het in uw eigen tuin te houden. Dat heet met een mooi woord ‘afkoppelen’. Een bijkomend voordeel is dat bij hele grote buien het rioolwaterstelsel minder belast wordt en dat het relatief schone regenwater niet onnodig naar de waterzuivering gaat. Afkoppelen moet u wel zorgvuldig doen, om te voorkomen dat u zelf of uw buren wateroverlast krijgen. Kijk hier voor meer informatie over afkoppelen
Veiligheid
Wees alert op babbeltrucs!
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor, helaas ook in Nuenen. Onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om binnen te komen: meterstanden opnemen, een enquête houden of een pakketje afgeven. Eenmaal in de woning, stelen zij geld en/of andere waardevolle bezittingen.

Wat kunt u doen tegen babbeltrucs aan de deur?
•Kijk voor u uw deur open doet eerst wie heeft aangebeld.
•Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder.
•Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn.
•Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets besteld heeft.
•Laat nooit mensen uw huis binnen.
•Loop nooit met iemand mee naar buiten.
•Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.
•Vertrouwt u het niet? Bel 112!
Meer informatie leest u op de website van de politie: www.politie.nl/babbeltruc
Help de gemeente met de omgevingsvisie
Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeente moeten we één visie ontwikkelen voor het gehele dorp, inclusief Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ontwikkelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om het dorp te kunnen profileren. In de Brainportregio, maar ook om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fijn vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aandacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sportvereniging, de supermarkt, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen Wellicht krijgt u ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u mee? De vragen staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Groepsgesprekken ondernemers
Wij organiseren ook groepsgesprekken voor ondernemers:
•Data ochtenden: 8:00-10:00uur: 29 maart 3, 8, 10 april.
•Data avonden: 18:00-20:00uur: 2, 4 april.
Deze sessies bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken over de sterke/ zwakke punten van het dorp en waarmee Nuenen zich kan onderscheiden. Schrijf u in via bedrijfscontact@nuenen.nl