Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 19
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.


Afvalweetje
Heeft u de groenbakken al gezien! Gratis voor uw tuin- en snoeiafval en grasmaaisel.


Vergadering wijkraad Eeneind
Dinsdag 16 mei komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen in ít Enodegebouw, Eeuw
Driessestraat 1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.
Meer informatie is te vinden op de website www.eeneind.net/wijkraad.html


Raadsvergadering 18 mei 2017
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van donderdag 18 mei 2017. Deze vergadering is in de
Raadzaal van Het Klooster, aanvang 14.00 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl
liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Onderwerpen:
Hamerstukken:
- Programmabegroting GGD
- Ontwerpbegroting 2018  VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost
- Ontwerpbegroting en meerjarenraming ODZOB
- Concept begroting 2018 MRE
- Begroting 2018 - 2021 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2017 Dienst Dommelvallei
- Reactie toezichtbevindingen GS begroting 2017
Bespreekstukken:
- Vaststellen bestemmingsplan Voirt 55
- Plan schuldhulpverlening
- Mantelzorgbeleid gemeente Nuenen 2017-2019
- FinanciŽle verordening gemeente Nuenen 2017
- Legesverordening voor telecommunicatie buitengebied
- Programmering bedrijventerreinen SGE
- Toekomstig exploitatiemodel SCC Het Klooster
- Verzoek VVD fractie conform art. 49 RvO betreffende informatie Package-deal Helpt Elkander

Spreekrecht:
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


"Kijk op uw wijk" op 15 mei 2017
Omgeving Hofwijk / Lyndakkers
Heeft u verbeterpunten aan stoep, straat of groen in uw wijk? We horen het graag tijdens de
inwonerswijkschouw op maandag 15 mei 2017. Deze keer kijken we in de straten van een deel van de
ďHofwijkĒ / Lyndakkers omgeving. Lees meer


Handhaving op wildcrossen
Nuenen neemt deel aan Brabantse samenwerking groene handhaving en wildcrossen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 besloten deel te nemen aan het convenant
groene handhaving Noord-Brabant en het interventie-arrangement wild-crossen. Nuenen vindt de
instandhouding van de natuur, veiligheid en leefbaarheid belangrijk. Door het convenant aan te gaan kan
effectiever en efficiŽnter de naleving van de wet- en regelgeving voor deze onderwerpen bevorderd worden.
De Brabantbrede samenwerking met (handhavings)partners draagt daaraan bij. Een onderwerp dat al lang voor
overlast en schade aan de natuur zorgt is wildcrossen. De gemeente gaat dit jaar actie ondernemen om
wildcrossen tegen te gaan.Gemeente Nuenen sluit gedeelte van woning na drugsvondst
Op 3 mei 2017 is een gedeelte van een woning in Nuenen-Oost door burgemeester Houben voor vier maanden
gesloten. De sluiting volgde nadat de politie ruim 150 MDMA-pillen (dit is een harddrug) had aantroffen.
Lees meer
Vergunningen periode 01-05-2017 en 05-05-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.


Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016