Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 25
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Rode KruisAfvalweetje
Containers moeten op de dag van inzameling weer op eigen grond geplaatst worden.


Afvalcontainers netjes en op tijd aan de straat
Bijna wekelijks komen we in de wijk om uw afval op te halen. Om uw wijk schoon te houden is het nodig dat we samen met u werken aan een schone straat. Vorige week vroegen we daarom uw aandacht voor de PMD zakken. Deze week willen we de spelregels voor de groene, grijze en blauwe containers bij u onder de aandacht brengen. Op de clusterplaats biedt u uw container aan. Dit mag vanaf de avond
Wegwerkzaamheden
Onderhoud kruising Smits van Oyenlaan - Stiphoutseweg - Lieshoutseweg
Aan de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutseweg gaat de gemeente Nuenen onderhoud uitvoeren. Dit gebeurt in de nachten van 27 op 28 en 28 op 29 juni 2018. Gedurende deze twee nachten zijn ook de werkzaamheden voor de provincie aan de N615 in uitvoering. Het bouwverkeer van de provinciale werkzaamheden kan dan niet over de Smits van Oyenlaan en de Lieshoutseweg en maakt dan gebruik van de Gerwenseweg en de Ruiterweg.

Werkzaamheden provincie Noord-Brabant
De provinciale weg N615 van Gerwen via Lieshout naar Beek en Donk is toe aan groot onderhoud. De provincie Noord-Brabant is daarom gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan deze weg. Deze werkzaamheden vinden veelal in de nachtelijke uren en in het weekend plaats.

Werkzaamheden gemeente Nuenen
Ook de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutseweg nabij Gerwen is aan onderhoud toe. Op dit wegvak vervangen we de asfalt toplaag. Ook brengen we een duiker aan onder de Lieshoutseweg voor de afwatering van het project Gerwen Zo!
Hierdoor is de Lieshoutseweg deze dagen vanaf Moorvensedijk tot en met Smits van Oyenlaan, oversteek Ter Warden afgesloten voor verkeer tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Het is niet mogelijk om vanaf de Moorvensedijk de Lieshoutseweg op te rijden. Het autoverkeer wordt omgeleid via de A270. De fietspaden zijn wel toegankelijk.
We kiezen juist voor het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden samen met de werkzaamheden van de provincie Noord-Brabant, omdat door de wegomleidingen het verkeersaanbod nu veel lager is. Mocht de weersverwachting tegen zitten, kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.
Gezocht: lid urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven
Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de
gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en
Waalre) geldt een urgentieregeling met regels voor het met voorrang verhuren van sociale woningen aan
urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan een onafhankelijke
urgentiecommissie. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid die vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid
invulling wil geven aan deze commissie. Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op
www.sonenbreugel.nl/vacature U kunt reageren tot 5 juli 2018 via t.rijkers@sonenbreugel.nl

Uitnodiging
Commissievergadering ABZFin - Raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de commissie- en raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

21 juni Commissie ABZFin
Locatie: Gemeentehuis - Commissiekamer, aanvang 19:30 uur
· Raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
· Regeling advisering bezwaarschriften 2018
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

28 juni Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
· Archiefverordening 2018 gemeente Nuenen c.a. 
· Ontwerpbegroting 2019 VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
· Privatisering Kleedaccommodatie Nuenense Korfbal Vereniging (NKV)
· Gedragscode en instemmingsverklaring voor de gemeenteraad
· Gedragscodes voor de burgemeester en voor de wethouders
· Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders
· Commissievoorzitter Ruimte
· Fietspad Papenvoortsedijk - Molenven - Raadsvoorstel 2018-52 (poho Van Brakel)
· Mobiliteitsbudget
· Blink Jaarrekening 2017- gewijzigde begroting 2018 - Meerjarenbegroting 2019-2022
· Aanvullend budget woonwagenlocaties 2018
· Monitor Sociaal Domein
· Jaarrapportage grondexploitaties
· Jaarrekening 2017
· Preventief toezicht als gevolg van de Wet Arhi
· Raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
· Regeling advisering bezwaarschriften 2018
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Uitnodiging "Kijk op uw Wijk" Donkervoort
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk? We horen het graag tijdens de
inwonerswijkschouw op dinsdag  26 juni 2018. Deze keer gaan we kijken in de straten van de wijk “omgeving
Donkervoort “.

Verbeteringen in uw buurt
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwoner ziet en ervaart de verbeterpunten het
beste, dus nemen we uw mening en wensen graag mee. Het lukt niet om alle wensen op te pakken, maar het
is voor ons belangrijk om in ieder geval goed in beeld te hebben wat er in de wijk leeft en welke punten extra
aandacht vragen.

Wat gaan we doen?
Om 18:30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo kunt u precies laten zien waar u denkt dat er
verbeterpunten zijn. Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s en woningbouwvereniging Helpt
elkander aanwezig. U kunt met hen in gesprek over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jongeren of
zaken rond uw woning.
We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten aanwezig zullen zijn op 26 juni. Wij zijn benieuwd naar wat voor
moois er uit deze gezamenlijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op dinsdag 26 juni, van 18:30 t/m 20.00 uur. We verzamelen bij de grasstrook
tegenover Donkervoort 16  (bij het stroomhuisje). Alle bewoners van adressen die het betreft krijgen ook een
persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Melden
U kunt uw meldingen heel eenvoudig aan ons doorgeven via de “Buiten Beter” app voor Android en iPhone.
Daarmee kunt u ter plaatse alle gegevens opnemen en doorsturen naar de gemeente. Meer informatie hierover
vindt u op  www.buitenbeter.nl .Melden via de website van de gemeente kan ook www.nuenen.nl   Mocht u
van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft u vragen? Neem telefonisch contact op via 040-
2631 631.


Uitbreiding buurtbus route
Buurtbus rijdt van Nederwetten door Gerwen en Nuenen door naar Geldrop
Een grote wens is in vervulling gegaan. In december gaat er een buurtbus rijden van Best via Son en Breugel,
Nederwetten, Gerwen, Nuenen en Eeneind naar Geldrop. In 2016 zijn de buslijnen 21 en 22 uit de dorpskern
Gerwen verdwenen. Met name een directe verbinding met Nuenen Centrum wordt als een groot gemis ervaren.
Lees meer
Vergunningen periode 10-06-2018 en 17-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
voor inzameling maar liever in de ochtend op de dag van inzameling. U dient de container op de dag van inzameling voor 22.00 uur weer op eigen terrein te  plaatsen. Zo kan iedereen weer gebruik maken van de clusterplaats die vaak ook als trottoir dient. G raag uw medewerking hiervoor. Vanuit de gemeente controleren we steekproefsgewijs op het te vroeg aanbieden en te laat weghalen van containers. De boete kan hierbij hoog oplopen. Samen houden we de wijk schoon.