Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 16
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Vergunningen periode 08-04-2019 en 15-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Bezoek nu ook de milieustraat op woensdagavond! Wij zijn tot 20:00 uur open.


Papier inzameling
Op maandag 22 april (route 4e maandag)  is er geen papier inzameling. Kijk in uw afvalkalender naar de
alternatieve datum voor uw woning.


Raadsvergadering 25 april 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

25 april 2019 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.:
· Structuurvisie Nuenen Zuid
· Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Landgoed Gulbergen 2018
· Extra budget onderhoud woonwagenlocaties
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Neem daarvoor contact op met de
griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

Gast van de raad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij
een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken.
Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we aan een mooi
en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst volgende vergadering is op 25 april 2019.
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer en ontvangen u om 18.00 uur, met
een broodje. Hierna krijgt u uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de
raadsvergadering bijwonen. Een van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat u uw
vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen
we napraten.
Bent u er bij op 25 april?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040-2631 679.
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.


Brengt u Nuenen in beeld?
Wij denken na over de toekomst van Nuenen. Denkt u met ons mee?
Wat is de fijnste plek in Nuenen? Welke plek verdient extra aandacht?
Maak twee foto’s die antwoord geven op deze vragen.

Geef per foto aan wat de foto verbeeld. Dus foto 1 met ‘dit is de fijnste plek omdat… en foto 2 met ‘wat zou
je veranderen aan deze plek…’

We gebruiken de foto’s en de toelichting om de omgevingsvisie te schrijven. Zie voor meer informatie
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

De 10 makers van de 10 mooiste foto’s winnen een workshop fotograferen met de mobiele telefoon. Een jury
bestaande uit wethouder Caroline van Brakel, Bart Verkuijlen (fotograaf en prins Carnaval 2019) en Coen
Blankwaard (marketing & communicatieprofessional) beoordelen alle foto’s. Zij kijken dan welke foto het
mooist gemaakt is. Er zijn twee categorieën: tot 15 jaar en 15+.

Spelregels:
· Stuur deze foto’s op vóór 15 mei 2019 naar omgevingsvisie@nuenen.nl .
· Vermeld je naam, leeftijd en waar we je kunnen bereiken.
· Wanneer er mensen op de foto staan, moeten zij toestemming geven aan u op papier. Deze
toestemming ontvangen wij graag.
· Wij gebruiken de foto’s voor op de gemeentelijke website, social media, brochures en eventuele
tentoonstelling.


Succesvolle actiedag asbest verwijderen in Nederwetten
Op zaterdag 13 april vond een asbestverwijderingsdag plaats in Nederwetten. In totaal hebben 17 (woon)
adressen meegedaan met de actie, waarbij bewoners zélf asbestdaken hebben verwijderd, ingepakt en
ingezameld. De deelnemers hebben in totaal ongeveer 400 m2 kleine asbestdaken (golfplaten tot 35
vierkante meter) verwijderd. Het zelf verwijderde asbest is vervolgens afgevoerd naar de Spinder in Tilburg,
waar het veilig opgeslagen wordt in de grond.
Samenwerking partijen
De actiedag was een initiatief van de Dorpsraad Nederwetten. De gemeente ondersteunde en faciliteerde de
actie, door onder meer het plaatsen van een afvalcontainer en het verstrekken van inpakmaterialen en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast de Dorpsraad van Nederwetten en de gemeente heeft ook
afvalinzamelaar Blink een bijdrage geleverd.
Met name de bewoners zelf hebben hard gewerkt. Ook konden zij elkaar helpen met het verwijderen van de
asbestdaken, wat ook veelvuldig gebeurde. De actiedag werd dan ook als zeer geslaagd ervaren!

Zelf asbest verwijderen en wegbrengen
De risico’s met betrekking tot asbest(daken) nemen toe, zowel voor eigenaren als de omgeving. Asbestdaken
zijn vaak versleten en aan vervanging toe. De overheid heeft daarom de eis gesteld dat uiterlijk in 2024 al
het asbesthoudend materiaal dat aan de buitenlucht is blootgesteld moet zijn verwijderd.

Meer informatie over asbest leest u op onze website www.nuenen.nl/asbest Hier vindt u ook informatie over
het zelf verwijderen van asbest golfplaten en de voorwaarden voor het (gratis) inleveren ervan bij de
milieustraat.
Gemeenteberichten 2019

Gemeenteberichten Week 1
Gemeenteberichten Week 2
Gemeenteberichten Week 3
Gemeenteberichten Week 4
Gemeenteberichten Week 5
Gemeenteberichten Week 6
Gemeenteberichten Week 7
Gemeenteberichten Week 8
Gemeenteberichten Week 9
Gemeenteberichten Week 10
Gemeenteberichten Week 11
Gemeenteberichten Week 12
Gemeenteberichten Week 13
Gemeenteberichten Week 14
Gemeenteberichten Week 15
Duurzaamheid
Morgen Groene Energie: energie opwekken in je eigen buurt
Duurzame energie opwekken in je eigen omgeving en mee profiteren van het rendement. Morgen Groene
Energie is een energiecoöperatie die haar oorsprong heeft in Nuenen, maar inmiddels ook gevestigd is in
Helmond en Geldrop-Mierlo. Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder
winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De coöperatie koopt gezamenlijke energie in tegen een
scherpe prijs. De elektriciteit wordt duurzaam opgewekt en het gas wordt gecompenseerd met de aanleg van
bos. Daarnaast helpen de coöperatie haar leden energie zelf te produceren, individueel of collectief in lokale
zonneparken. Meer info of lid worden? http://www.morgengroeneenergie.nl/index.php/over-ons/


Vlog jij over Nuenen?
Wij denken na over de toekomst van Nuenen. Denk je met ons mee?
Maak een filmpje over wat jij van Nuenen vindt. Beschrijf Nuenen in 3 woorden en breng dat in beeld in
maximaal 2 minuten (langere filmpjes dingen niet mee naar de prijs).

Alle filmpjes/vlogs gebruiken wij om de omgevingsvisie te schrijven. Zie voor meer informatie
www.nuenen.nl/omgevingsvisie .

De beste filmpjes worden via de social media kanalen van de gemeente verspreid en we laten ze zien bij
bijeenkomsten. Diegene met het beste filmpje maakt kans op een mooie prijs. We hebben hierbij een
categorie tot 15 jaar en een categorie 15+.
Een jury bestaande uit wethouder Caroline van Brakel, Bart Verkuijlen (fotograaf en prins Carnaval 2019), en
Coen Blankwaard (marketing&communicatieprofessional). Beoordelen alle filmpjes/vlogs die maximaal 2
minuten duren. Zij kijken dan naar hoe het filmpje gemaakt is.

Spelregels:
· Stuur het filmpje/vlog op voor 15 mei 2019 naar:  omgevingsvisie@nuenen.nl
· Vermeld je naam, leeftijd en hoe we je kunnen bereiken.
· Wanneer er mensen in beeld komen, moeten zij toestemming geven aan u op papier, deze ontvangen
wij graag.
· Wij gebruiken de filmpjes/vlogs voor op de gemeentelijke website, social media en eventuele andere
kanalen.

Inspraak mobiliteit & leefbaarheid
Bent u een geïnteresseerde, betrokken Nuenenaar die graag meepraat en meedenkt over de kwaliteit van
onze leefomgeving? Kom dan donderdag 18 april tussen 15.30 uur en 21.30 uur naar de inloopbijeenkomst in
het Klooster om mee te praten over het mobiliteitsbeleid van Nuenen!
Inspraak mobiliteit
De mobiliteitsvisie van Nuenen is in december 2017 vastgesteld. Deze visie is doorvertaald naar een
mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 modules. Eén van de 8 thema’s is leefbaarheid.
U heeft nu de kans om uw mening te laten horen. De inspraakperiode duurt nog tot 10 mei 2019.
Burgerinitiatief AiREAS
Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 april is ook AIREAS aanwezig. Dit burgerinitiatief is onlangs in Nuenen
begonnen met het meten van geluid, fijnstof, ozon. Hoe goed of slecht is de kwaliteit? Wat zijn de effecten
op ons? Welke bronnen van verontreiniging zijn er en hoe staat het met de beïnvloedingsmogelijkheden? Sluit
u aan bij AiREAS en denk en praat mee!
Meer informatie
Wilt u weten uit welke modules het mobiliteitsbeleid bestaat? Wilt u de modules bekijken? Of wilt u een
inspraakreactie indienen? Bezoek onze website www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid
Dementievriendelijke gemeente Nuenen
Nieuws van de werkgroep
Wellicht heeft u al eerder iets gelezen over het initiatief Dementievriendelijke Gemeente Nuenen. Graag willen wij u op de hoogte houden van activiteiten die er op dit gebied georganiseerd worden. In ieder geval een keer per kwartaal willen wij op deze plek onderstaande jaarkalender presenteren met activiteiten en tips.
Indien u aanvullingen hebt van activiteiten/tips die prettig zijn voor mensen die te maken hebben met dementie, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen deze dan opnemen in de volgende kalender die we gaan publiceren.
Als u tips heeft of vragen hebt omtrent het thema dementie, dan kunt u contact opnemen met het CMD in Nuenen via 040-283 16 75 en vragen naar Hans van Kleef, u kunt hem ook bereiken via het e-mailadres: hans,vankleef@levgroep.nl