Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 42
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 41
Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 08-10-2018 en 15-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Grote stukken karton, veel papier of tempex kunt u gratis kwijt bij de 24-uurs brenghoek op de milieustraat.


Afvalinzameling
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen (Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te
vervallen. Het is verboden hier nog te storten vanaf 20-10-2018. U kunt met uw groenafval gratis naar de
milieustraat. Neem uw milieupas mee.


Raadsvergadering
1 november 2018 Aanvangstijd 19:30 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

1 november 2018 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
· Bestemmingsplan Buitengebied
· Bestemmingplan Landgoed Gulbergen
· Rekenkamercommissie (RKC) Onderzoek kwaliteit ambtelijke advisering
· Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Vergadering Dorpsraad Gerwen
Op dinsdag 30 oktober vanaf 20:00 uur komt de Dorpsraad Gerwen bijeen in een openbare vergadering in SSCA
D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.
Agenda:
Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. Asbestdakenverbod, Werkgroep Leefbaarheid
Gerwen (Luc Harms)
Buurtbus en Vragen ‘half uurtje’ (via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen).
U bent van harte welkom.


Tentoonstelling klimaatverandering
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen
in het riool. De informatieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge
voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verrassend, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende
camera besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of wateroverlast oplossen met een
computersimulatie.

Leer het riool beter kennen
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en lange droge periodes komen vaker voor. Beide fenomenen hebben
we dit jaar kunnen meemaken. Zo was er op 7 juni een enorme hoosbui in de regio. Daarna hebben we een
ongekend lange periode zonder regen gehad. De effecten daarvan op het oppervlaktewater zijn nog steeds
zichtbaar. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen met z’n allen wél maatregelen nemen om de
effecten van extreme weersomstandigheden te verkleinen. Via de tentoonstelling willen we onze inwoners
laten ontdekken hoe het watersysteem werkt en welke maatregelen we zelf kunnen nemen. Daarom is het
belangrijk om het riool beter te leren kennen.

Tijden en locatie tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot
en met dinsdag 6 november. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.


Opbrengst Taxus Taxi
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de productie van ruim
2.800 chemotherapieën. “We hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete zomerweer is er
dit jaar minder gesnoeid en dus ook minder opgehaald”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In de
gemeente Nuenen was de opbrengst goed voor 33 chemotherapieën.

Mooi alternatief
Voor mensen die op zoek gaan naar een alternatief voor hun (dode) buxus, is de taxus een mooi alternatief.
“De taxus is bij kwekers en tuincentra te halen. Het is een sterke plant die ervoor zorgt dat de haag het hele
jaar door mooi groen is. En door ‘m te snoeien, kun je ook nog eens mensen helpen met een behandeling tegen
kanker. We zijn onze donateurs natuurlijk zeer dankbaar”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.


Herhaalde oproep: 2 vacatures Adviesraad Sociaal Domein
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op
het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn.
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te
bevorderen, heeft de Gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het College
van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van
en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand in
de avond. De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is onbezoldigd, op
basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken
· over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behouden,
· over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De
Adviesraad bestaat uit maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures
Wij zoeken enthousiaste mensen
· die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun welbevinden te vergroten en hoe de sociale
en persoonlijke samenhang te verstevigen,
· met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamverband de beleidsadviezen te kunnen
formuleren,
· met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of kennis van gemeentelijke regelingen en
organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben een pre. Een uitgebreide profielschets is
beschikbaar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere vragen, neem dan gerust contact op met de
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl).
Je kunt solliciteren door vóór 15 november 2018 een brief of E-mail met CV en motivatie te sturen aan de
ambtelijk ondersteuner van de ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van Onzenoort, Jan
van Schijnveltlaan 2, 5671CK  Nuenen, m.onzenoort@nuenen.nl


Laatste deel rookmeldersproject
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? Heeft u een vluchtplan? Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken zij nog wel?
Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch niet?! Een gevaarlijke gedachte, want brand kan iedereen overkomen. In de eerste 5 maanden van 2018 waren in Nederland 11 fatale woningbranden met 11 dodelijke slachtoffers. De meeste slachtoffers overlijden door het inademen van (giftige) rook, want bij een woningbrand is de hoeveelheid rook binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang!
Nuenen (Brand)Veilig
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het project hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim 3.000 rookmelders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en koopwoningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeneind en een paar wijken in de kern Nuenen.

Inmiddels loopt de tweede fase van het project waarbij we steeds een aantal wijken tegelijk benaderen. Deze fase duurt nog t/m 31 december 2018, waarna het project 'Nuenen (Brand)Veilig' stopt.

Meld u nu aan voor het laatste deel: Nuenen-Oost
Als laatste is nog een gedeelte van de wijk Nuenen-Oost aan de beurt. Woont u binnen het gebied dat wordt begrensd door de straten Smits van Oyenlaan, Beekstraat, Tweerijtense Dreef , Papenvoortsedijk en Vonderrijt en wilt u meer weten over de brandveiligheid in uw woning? Tot en met 31 december 2018 kunt u zich online aanmelden of via telefoonnummer (040) 2631 631. U kunt hier ook voor overige vragen over het project terecht. Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/rookmeldersproject
Na het laatste deel in Nuenen-Oost stopt het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’ per 31 december 2018. Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het rookmelderproject of bent u later in Nuenen c.a. komen wonen? Dan kunt u zich alsnog aanmelden, tot uiterlijk 31 december 2018.
Week van de pleegzorg
In 2018 wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen, waarvan er 12 in Nuenen wonen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd.
In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd voor pleegouders, pleegkinderen en iedereen die interesse heeft in pleegzorg. Een belangrijk onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’: www.supergewonemensengezocht.nl.

Gemeente Nuenen draagt pleegzorg een warm hart toe. Daarom doen we mee aan de Week van de Pleegzorg. Zo gaat onze wethouder sociaal domein ‘op de koffie’ bij een pleeggezin en vragen we onze sportverenigingen mee te doen aan de actie ‘Doneer je sporthek’.

Meer informatie over de activiteiten die georganiseerd gaan worden door het hele land, worden gepubliceerd via www.weekvandepleegzorg.nl vanaf 20 oktober a.s.